generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling

1. Generell del (1.1 - 1.4)

1.1 Bane NOR kunde- og trafikkdivisjon

Bane NOR kunde- og trafikkdivisjon er inndelt i tre trafikkområder (Trafikk Øst, Sør/Vest og Nord):

  • Trafikk Øst består geografisk av Oslo og Drammen toglederområde.
  • Trafikk Sør/Vest består geografisk av Toglederområde Sør-Vest.
  • Trafikk Nord består geografisk av Toglederområde Nord.

Oversikt over toglederområder og telefonnummere

Benevnelse av hovedspor på dobbeltsporet bane er basert på kjøring i høyre hovedspor

Hovedbanen Oslo S – Eidsvoll
Hovedspor Oslo S - Lillestrøm/Lillestrøm - Oslo S

Gardermobanen (Etterstad) – Gardermoen – (Eidsvoll)
Hovedspor Oslo S - Venjar/Venjar - Oslo S

Dovrebanen (Eidsvoll) – Trondheim
Hovedspor Langset – Strandlykkja/Strandlykkja - Langset

Nordlandsbanen (Trondheim) – Bodø

Namsosbanen (Grong) – Namsos Stengt for trafikk

Raumabanen (Dombås) – Åndalsnes

Stavne – Leangenbanen (Trondheim M) – (Leangen)

Meråkerbanen (Hell) – Storlien (Riksgrense)

Ofotbanen Narvik – Bjørnfjell (Riksgrense)

Rørosbanen (Hamar) – (Støren)

Kongsvingerbanen (Lillestrøm) – Charlottenberg (Riksgrense)

Solørbanen (Elverum) – (Kongsvinger)

Østfoldbanen, vestre linje (Oslo S) – Kornsjø
Hovedspor Oslo S- Sandbukta/Sandbukta - Oslo S
Hovedspor Rygge-Haug/Haug - Rygge

Østfoldbanen, østre linje (Ski) – Mysen – (Sarpsborg)

Drammenbanen (Oslo S) – Drammen
Hovedspor Oslo S - Drammen/ Drammen - Oslo S

Askerbanen (Lysaker) – (Asker)
Hovedspor Lysaker - Asker/Asker - Lysaker

Spikkestadbanen (Asker) – Spikkestad

Sørlandsbanen (Drammen) – Stavanger
Hovedspor Sandnes - Stavanger/Stavanger - Sandnes

Numedalsbanen (Kongsberg) – Rollag midlertidig nedlagt som banestrekning

Vestfoldbanen (Drammen) – (Porsgrunn)
Hovedspor Kobbervik - Nykirke/Nykirke - Kobbervik
Hovedspor Martineåsen – Myrane / Myrane – Martineåsen

Bratsbergbanen (Nordagutu) - Porsgrunn

Tinnosbanen (Hjuksebø) - Tinnoset (Notodden) Tinnoset stengt for trafikk.

Brevikbanen (Myrane) - Ørvik

Randsfjordbanen (Hokksund) – Hønefoss

Arendalsbanen (Nelaug) – Arendal

Bergensbanen (Hønefoss) – Bergen

Alnabanen (Alnabru) – (Grefsen)

Gjøvikbanen (Oslo S) – Gjøvik
Hovedspor Oslo S - Grefsen/Grefsen - Oslo S

Roa - Hønefossbanen (Roa) – (Hønefoss)

Valdresbanen (Eina) – Dokka stengt for trafikk

Flåmsbana (Myrdal) – Flåm

Informasjon om banene

1.3 Togradio

1.3.1 Strekninger med togradio

1. Alle strekninger på Bane NORs nett er utbygget for togradio, unntatt strekningene:

a) Grong – Namsos

b) Eina – Dokka

c) Kongsberg – Rollag

2. Kommunikasjonsmiddel på ovennevnte strekninger er mobiltelefon.

1.3.2 Innmelding av togradio for grenseoverskridende tog

I tillegg til utfyllende bestemmelser i Trafikkregler for Jernbaneverkets nett kap. 2.20 punkt 4 gjelder følgende:

1. Ofotbanen

a) For tog fra Sverige til Norge må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det norske togradiosystemet etter at toget har passert signal 386 (svensk km 1541,460)

b) For tog fra Norge til Sverige må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det svenske togradiosystemet etter at toget har passert signal 387 (norsk km 41,943)

2. Meråkerbanen

a) For tog fra Sverige til Norge må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det norske togradiosystemet etter at toget har passert U 42 (svensk km 751,850)

b) For tog fra Norge til Sverige må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det svenske togradiosystemet etter at toget har passert km. 100,00 (norsk km)

3. Kongsvingerbanen

a) For tog fra Sverige til Norge må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det norske togradiosystemet etter at toget har passert km. 438,830 (svensk km, dvs. etter passering av signal ved riksgrensen)

b) For tog fra Norge til Sverige må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det svenske togradiosystemet etter at toget har passert km.135,00 (mellom Magnor og riksgrensen)

4. Østfoldbanen

a) For tog fra Sverige til Norge, må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det norske togradiosystemet etter at toget har passert km. 61,00 (svensk km)

b) For tog fra Norge til Sverige må fører registrere togets funksjonelle nummer inn i det svenske togradiosystemet etter at toget har passert km.170,300 (signal L1 mot Sverige)

5. For tog med kun automatisk nettverksvalg

For kjøretøy som har togradioutrustning med kun automatisk nettverksvalg gjelder følgende: Føreren registrerer inn togets funksjonelle nummer etter at ”JBV Nett” evt. ”MobiSir” er kommet opp i displayet på togradioen.

1.3.3 Telefonnummer til togleder, togekspeditør, driftsoperatør og elkraftsentral (kortnummer)

Telefonnummer til vaktleder og alarmtelefoner i Trafikkstyringssentraler

1. Ansvarlig togleder for strekningen nås normalt ved å ringe kortnummer 1200.

2. For grensestasjoner og for de fleste betjente stasjoner på strekning med togmelding kan togekspeditør nås ved å ringe kortnummer 1800 når toget står på stasjonsområdet eller foran stasjonens innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal.

3. Driftsoperatør kan nås ved å ringe kortnummer 1850.

4. Elkraftsentralen kan nås ved å ringe kortnummer 1400.

5. For tog i grenseområdene mellom Norge og Sverige (ca.10 km på hver side av grensen) kan kortnumrene 1247 brukes for å ringe til togleder Norge og kortnummer 1246 for å ringe til togleder Sverige.

6. Telefonnummer til togleder/togekspeditør/elkraftsentral er angitt i strekningsbeskrivelsen. For øvrig kan følgende telefonnummer benyttes til togleder, togekspeditør eller elkraftsentral:

1) = funksjonelt nr.
2) = telefonnummer som må benyttes hvis det ringes fra mobiltelefon/fasttelefon.

For å vise skjulte telefonnumre, klikk på nummeret og angi passord.
For å få passord, send tilbakemelding på siden i høyre sidemeny,
og angi navn, mailadresse og toglederområde.

1.3.4 Toglederområder og telefonnumre

1.3.4.1 Oslo toglederområde

Sted Funksjonelt nr. Telefon nr.
Togleder (Oslo S) – Oppegård Oslo 791 30001 ••••••••••
Togleder (Oppegård) – Ski Oslo 791 31001 ••••••••••
Togleder (Ski) – Moss Oslo 791 32001 ••••••••••
Togleder (Moss) – Kornsjø Oslo 791 33001 ••••••••••
Togleder (Ski) – (Sarpsborg) o/Østre linje Oslo 791 34001 ••••••••••
Togleder (Oslo S) - Loenga Oslo 791 10101 ••••••••••
Togleder Oslo S – (Grefsen) Oslo 791 10001 ••••••••••
Togleder Skøyen og Skøyen-(Filipstad) Oslo 791 21001 ••••••••••
Togleder (Skøyen) – (Asker)
(Drammenbanen og Askerbanen)
Oslo 791 22001 ••••••••••
Togleder Asker - Spikkestad Oslo 791 23001 ••••••••••
Togleder (Oslo S) - Hellerud – (Lillestrøm) Oslo 791 14001 ••••••••••
Togleder Lillestrøm Oslo 792 11001 ••••••••••
Togleder (Oslo S) - Bryn – (Lillestrøm) Oslo 791 15001 ••••••••••
Togleder (Lillestrøm) – GMB – Eidsvoll,
Hovedbanen (Lillestrøm)- (Jessheim)
Oslo 792 12001 ••••••••••
Togleder Jessheim – (Eidsvoll) Oslo 792 12101 ••••••••••
Togleder (Eidsvoll) – Hamar Oslo 793 11001 ••••••••••
Togleder (Hamar) - Lillehammer Oslo 793 12001 ••••••••••
Togleder (Lillehammer) – Hove Oslo 793 13001
Togleder (Alnabru) – (Grefsen) – (Hønefoss) Oslo 792 31001 ••••••••••
Togleder Roa – Jaren Oslo 792 33001 ••••••••••
Togleder (Jaren) - Gjøvik Oslo 792 34001 ••••••••••
Togleder (Lillestrøm) – Årnes Oslo 792 21001 ••••••••••
Togleder (Årnes) – Charlottenberg gr. Oslo 792 22001 ••••••••••
Togleder (Kongsvinger) - (Elverum) Oslo 793 41001 ••••••••••
Togekspeditør Loenga 789 22020 ••••••••••
Togekspeditør Ski 789 22120 ••••••••••
Togekspeditør Sarpsborg 789 22320 ••••••••••
Togekspeditør Halden 879 07172 ••••••••••
Togekspeditør Filipstad 789 20220 ••••••••••
Togekspeditør Grefsen 789 23120 ••••••••••
Togekspeditør Roa 789 23220 ••••••••••
Togekspeditør Gran 789 23320 ••••••••••
Togekspeditør Jaren 789 23420 ••••••••••
Togekspeditør Eina 789 23520 ••••••••••
Togekspeditør Gjøvik 789 23620 ••••••••••
Driftskoordinator Lodalen 789 20120 ••••••••••
Fjellstallen Lodalen 705 40220 ••••••••••
Togekspeditør Alnabru S 790 09020 ••••••••••
Togekspeditør Kongsvinger 789 20620 ••••••••••
Togekspeditør Braskereidfoss 789 30220 ••••••••••
Togekspeditør Flisa 789 30120 ••••••••••
Togekspeditør Kirkenær 735 31020
Togekspeditør Hamar 789 80320 ••••••••••
Elkraftsentralen Oslo S 789 25103 ••••••••••
789 25203 ••••••••••
••••••••••
Ordrekontroll Oslo S ••••••••••

For Østfoldbanen Østre linje

Radioblokkens telefonnummer: ••••••••••

Radioblokkens identitet: ØØL

Radionettverkets identifikasjon: 24220

Radioblokksentralens identifikasjon for fører ved radiokommunikasjonsfeil: 8519680

Alarmtelefon: int. 52400 eks. 23 15 24 00

1.3.4.2 Toglederområde Nord

Sted Funksjonelt nr. Telefon nr.
Togleder (Hamar) – (Røros) Trondheim 793 31001 ••••••••••
Togleder Røros - (Støren) Trondheim 798 21001 ••••••••••
Togleder (Hove) - (Hunder) Trondheim 793 13001 ••••••••••
Togleder Hunder – Ringebu Trondheim 793 14001 ••••••••••
Togleder (Ringebu) - Otta Trondheim 793 15001 ••••••••••
Togleder (Otta) - Dombås Trondheim 793 16001 ••••••••••
Togleder (Dombås) - Åndalsnes Trondheim 793 21001 ••••••••••
Togleder (Dombås) - Oppdal Trondheim 798 11001 ••••••••••
Togleder (Oppdal) – (Støren) Trondheim 798 12001 ••••••••••
Togleder Støren – (Trondheim) Trondheim 798 13001 ••••••••••
Togleder Trondheim Trondheim 798 41001 ••••••••••
Togleder (Hell) – Riksgrensen Trondheim 798 31001 ••••••••••
Togleder (Trondheim) – Stjørdal Trondheim 798 43001 ••••••••••
Togleder (Stjørdal) - Steinkjer Trondheim 798 43001 ••••••••••
Togleder (Steinkjer) – Grong Trondheim 798 44001 ••••••••••
Togleder (Grong) - (Eiterstraum) Trondheim 798 45001 ••••••••••
Togleder Eiterstraum – (Mosjøen) Trondheim 798 51001 ••••••••••
Togleder Mosjøen – (Mo i Rana) Trondheim 798 52001 ••••••••••
Togleder Mo i Rana – (Dunderland) Trondheim 798 53001 ••••••••••
Togleder Dunderland – (Rognan) Trondheim 798 54001 ••••••••••
Togleder Rognan - Bodø Trondheim 798 55001 ••••••••••
Togleder (Narvik) - Riksgrensen Trondheim 799 11001 ••••••••••
Togekspeditør Elverum 789 30320 ••••••••••
Togekspeditør Røros 789 30420 ••••••••••
Togekspeditør Glåmos 742 06720
Togekspeditør Haltdalen 789 30520 ••••••••••
Togekspeditør Singsås 789 30620 ••••••••••
Togekspeditør Dombås 789 80420 ••••••••••
Togekspeditør Bjorli 789 80620 ••••••••••
Togekspeditør Lesja 733 30020
Togekspeditør Verma 733 30220
Togekspeditør Marstein 733 30320
Togekspeditør Åndalsnes 789 80720 ••••••••••
Togekspeditør Støren 789 80520 ••••••••••
Togekspeditør Trondheim 789 80120 ••••••••••
Driftsoperatør Trondheim 789 80220 ••••••••••
Togekspeditør Hell 789 10120 ••••••••••
Togekspeditør Gudå 745 20120
Togekspeditør Kopperå 789 10220 ••••••••••
Togekspeditør Eiterstraum 789 10320 ••••••••••
Togekspeditør Mosjøen 789 10420 ••••••••••
Togekspeditør Drevvatn 789 10520 ••••••••••
Togekspeditør Bjerka 789 10620 ••••••••••
Togekspeditør Mo i Rana 789 10720 ••••••••••
Togekspeditør Skonseng 789 10820 ••••••••••
Togekspeditør Ørtfjell 789 10920 ••••••••••
Togekspeditør Dunderland 789 11020 ••••••••••
Togekspeditør Bolna 789 11120 ••••••••••
Togekspeditør Lønsdal 789 11220 ••••••••••
Togekspeditør Rognan 789 11320 ••••••••••
Togekspeditør Fauske 789 11420 ••••••••••
Togekspeditør Oteråga 789 11520 ••••••••••
Togekspeditør Bodø 789 11620 ••••••••••
Togekspeditør Narvik 789 11720 ••••••••••
Elkraftsentralen Trondheim 789 85103 ••••••••••

Alarmtelefon: int. 72070 eks. 72 57 20 70

1.3.4.3 Toglederområde Sør-Vest

Vaktleder:55 96 60 31

Sted Funksjonelt nr. Telefon nr.
Togleder Bergen - Voss Bergen 797 11001 ••••••••••
Togleder (Voss) - Myrdal Bergen 797 12001 ••••••••••
Togleder (Myrdal) – Flåm Bergen 797 21001 ••••••••••
Togleder (Myrdal) – (Ål) Bergen 797 13001 ••••••••••
Togleder Ål-(Hønefoss) Bergen 797 14001 ••••••••••
Togleder Neslandsvatn – Kristiansand Bergen 795 11201 ••••••••••
Togleder (Kristiansand) - Sira Bergen 795 23001 ••••••••••
Togleder (Nelaug) - Arendal Bergen 795 34001 ••••••••••
Togleder (Sira) - Bryne Bergen 796 14501 ••••••••••
Togleder (Bryne) - Stavanger Bergen 796 16001 ••••••••••
Togekspeditør Bergen 789 70120 ••••••••••
Togekspeditør Arna 789 70620 ••••••••••
Togekspeditør Voss 789 70520 ••••••••••
Togekspeditør Myrdal 789 70420 ••••••••••
Togekspeditør Ål 789 70320 ••••••••••
Togekspeditør Berekvam 789 70720 ••••••••••
Togekspeditør Flåm 789 70820 ••••••••••
Togekspeditør Kristiansand 789 50320 ••••••••••
Togekspeditør Nelaug 789 50220 ••••••••••
Elkraftsentral Sørlandsbanen Bergen 789 55103 ••••••••••
Elkraftsentralen Bergen Bergen 789 75103 ••••••••••

Alarmtelefon: int. 66030 eks. 55 96 60 30

1.3.4.4 Drammen toglederområde

Sted Funksjonelt nr. Telefon nr.
Togleder (Asker) – Drammen Drammen 794 11001 ••••••••••
Togleder (Drammen) – Hokksund Drammen 794 12001 ••••••••••
Togleder (Hokksund) - Hønefoss Drammen 794 13001 ••••••••••
Togleder (Hønefoss) - Hen Drammen 794 14001 ••••••••••
Togleder (Hokksund) - Kongsberg Drammen 794 21001 ••••••••••
Togleder (Kongsberg) - Nordagutu Drammen 794 22001 ••••••••••
Togleder (Nordagutu) – (Neslandsvatn) Drammen 794 23001 ••••••••••
Togleder (Hjuksebø) - Tinnoset Drammen 794 24001 ••••••••••
Togleder (Drammen) - Tønsberg Drammen 794 31001 ••••••••••
Togleder (Tønsberg) - Larvik Drammen 794 32001 ••••••••••
Togleder (Larvik) – (Nordagutu) Drammen 794 33001 ••••••••••
Togekspeditør Drammen 789 40120 ••••••••••
Driftsoperatør Sundland 789 40220 ••••••••••
Togekspeditør Nordagutu 789 50120 ••••••••••
Togekspeditør Hønefoss 789 70220 ••••••••••
Togekspeditør Tønsberg 789 40320 ••••••••••
Togekspeditør Sandefjord 789 40420 ••••••••••
Togekspeditør Larvik 789 40520 ••••••••••
Togekspeditør Porsgrunn 789 40620 ••••••••••
Togekspeditør Skien 789 40720 ••••••••••
Togekspeditør Notodden 726 60120 ••••••••••
Elkraftsentralen Drammen 1 789 45103 ••••••••••
Elkraftsentralen Drammen 2 789 45103 ••••••••••

Alarmtelefon: int. 75718 eks. 32 27 57 18

1.4 Stedskoder

Oversikt over stedskoder for stasjoner og blokkposter:

Rekkefølge Stasjon/blokkpost Stedskode
A.
Agle AGL
Aker AKE
Akersvika Bp AVI
Alnabru ALB
Alvdal ALV
Arendal ADL
Arna ARN
Arteid Bp. ART
Asker ASR
Askim ASM
Aspedammen ASP
Asper ASE
Atna ATN
Audnedal AUD
Austvoll Bp AUS
B.
Ballerud Bp BAL
Barkåker BÅR
Bekkedalshøgda BKH
Bekkelaget BEK
Berekvam BER
Berg BG
Bergen BRG
Bergheim BGH
Bergseng BGG
Bergsgrav BEG
Bergsvika BVK
Berkåk BÅK
Billingstad BST
Bjerka BJE
Bjorli BJO
Bjørgeseter BSR
Bjørkevoll BVO
Bjørnfjell BJF
Bjørnstad Bp BJS
Blaker BLK
Blommenholm Bp. BLM
Bodø BO
Bolna BOA
Bolstadøyri BOL
Boganes BGN
Borgestad BOS
Brakerøya BRA
Braskereidfoss BFS
Brekka Bp BKK
Breland BRL
Brennhaug BRH
Brobekk BRB
Brumunddal BRD
Brusand BRS
Bryn BR
Bryne BRY
Brøttum BUM
Bulken BUL
Bøn BØN
D.
Dal DAL
Dalane DNE
Dale DL
Daler DLR
Dallerud Bp DRU
Darbu DAR
Dilling DIL
Disenå DIS
Djupvik DJU
Dombås DOM
Dovre DOV
Drammen DRM
Drangedal DRD
Drevvatn DVT
Driva Bp DRI
Drivstua DRS
Dunderland DUN
Dønnum Bp DNM
E.
Egersund EGS
Eidsvoll EVL
Eikonrød Bp EKØ
Eina EIN
Eiterstraum EIT
Ekeberg Bp. EKB
Elisenberg Bp. ELB
Elverum ELV
Enger Bp. ENG
Eriksrud ERU
Espa EPA
Evanger EVG
F.
Fagerhaug FGH
Fagerlia Bp FGL
Fagernut FGN
Fauske FAU
Fetsund FET
Fidjetun FID
Finse FIN
Fjellhamar Bp. FHM
Fjellsrud Bp. FJR
Flisa FLI
Flå FLÅ
Flåm FM
Fokstua FOK
Follvell Bp FOL
Forus FUS
Foss Bp FOS
Fredrikstad FRE
Frogner FRO
Fron FRN
Frya Bp FRY
Furuberget Bp FUB
Fåberg FÅB
Fåvang FÅV
G.
Galleberg GAB
Galterud GLT
Ganddal GAN
Gardermoen GAR
Gardsenden Bp GAE
Garli GAL
Gausel Bp GSL
Geilo GLO
Geithus GHS
Gjerstad GJE
Gjøvik GJØ
Glåmos GOS
Gol GOL
Gran GRA
Granli Bp GLI
Grefsen GRE
Greåker Bp GRÅ
Grimsrud Bp. GRI
Grindvoll GVL
Grong GRG
Grorud GRO
Grovane GRV
Grua GRU
Gudå GU
Gulskogen GUL
Gulsvik GUV
Gunnarsrød Bp. GUN
Gvarv GV
Gyland GYL
H.
Haga HAG
Hakadal HAK
Halden HLD
Hallingskeid HAL
Haltdalen HDN
Hamar HMR
Hammer Bp HAM
Hanestad HAN
Harran HAR
Hauerseter HSR
Haug HG
Haugan Bp HUG
Haugastøl HAU
Haugenstua Bp. HGS
Heggedal HEG
Heimdal HMD
Helgemo Bp HGM
Hell HEL
Helldalsmo HDM
Helleland HLL
Hellerud HLR
Hellvik HEV
Herefoss HRF
Heskestad HSK
Hinna HIN
Hjerkinn HJN
Hjuksebø HBØ
Hobekk HOB
Hognestad Bp HOG
Hokksund HOK
Hol HOL
Holm Bp. HOM
Holmestrand HSD
Holmlia HLM
Holmvassås Bp HVÅ
Holstad Bp. HOS
Holtsås Bp HÅB
Hommelvik HMV
Horg Bp HRG
Horisontalen Bp HOR
Hove HVE
Hovin HOI
Hunder Bp HER
Hundorp HUN
Huseby Bp. HBY
Hval HV
Hvalstad HVA
Hynnekleiv Bp HYK
Hølen HLN
Hønefoss HFS
Høvik HVK
Høye Bp HØY
I.
Ingedal ING
Ise ISE
J.
Jaren JAR
Jensrud JEN
Jessheim JEH
Jessnes JES
Jevnaker JEV
K.
Kambo KAM
Katterat KAT
Kirkenær KIR
Kjelsås KJE
Kjerringmyrene Bp. KJM
Kjørum Bp KJØ
Klepp KLP
Kleppe Bp KPP
Kløfta KLØ
Kobbervik KOB
Kokkerud Bp KOK
Kolbotn KOL
Kolstad Bp KOS
Kongsberg KBG
Kongsvinger KVG
Kongsvoll KVL
Koppang KOP
Kopperå KPR
Kornsjø KO
Krekling KRE
Kristiansand KRS
Krogstad Bp KST
Kråkstad KRÅ
Kvam KVA
Kvarehei Bp KVH
Kvål Bp KÅL
L.
Lagerud Bp.B LAB
Langeland LAL
Langemyr LMY
Langhus Bp LAH
Langset LAS
Langodden Bp LDN
Langstein LST
Larvik LVK
Lassemoen LSM
Lauve LAU
Leangen LEA
Leirsund Bp. LSB
Leivoll Bp LVL
Ler LER
Lesja LES
Levanger LEV
Lilledal Bp LLD
Lillehammer LHM
Lillestrøm LLS
Lillestrøm LLS
Lindeberg LBG
Lindmoen Bp LIN
Lisleby LBY
Ljabru Bp. LBU
Ljan LJA
Loenga LOE
Losna LOS
Lundamo LMO
Lunde LUN
Lura LUR
Lurudal Bp LDL
Lysaker LYS
Lyser LSR
Lønsdal LØN
Lørenskog LØR
Løten LØT
M.
Magnor MAG
Majavatn MAJ
Marnardal MDL
Marstein MAR
Martineåsen MÅS
Matrand MAT
Meheia MEH
Melhus MEL
Melhus skysstasjon MSK
Mellingen Bp MLI
Melvoll Bp. MVB
Midtsandan MSD
Minnesund MSU
Mjølfjell MFJ
Mjøndalen MJD
Mo i Rana MO
Moelv MLV
Moi MOI
Molbekk Bp MOB
Monsrud MON
Mosjøen MSJ
Moss MOS
Movatn MVT
Myra Bp MRA
Myrane MNE
Myrdal MYR
Myrvoll MYV
Mysen MYS
Mære
Møllerenga Bp MØL
N.
Nakksjø NAK
Namsskogan NSK
Narvik NK
Nelaug NEL
Nesbyen NES
Neslandsvatn NVT
Nisterud Bp NIS
Nittedal NIT
Nodeland NDL
Nordagutu NGU
Nordli Bp NOR
Nordstrand Bp. NOS
Notodden NTD
Nykirke NYK
Nypan NYP
Nærbø NBØ
O.
Oggevatn OGV
Ogna OGN
Olaløkka Bp. OLA
Onsøy ONS
Oppdal OPD
Oppegård OPG
Opphus OPH
Orne elv Bp ORN
Orstad ORS
Orstad Bp ORS
Os OS
Oslo S OSL
Oteråga OTR
Otta OTA
Ottestad OTT
P.
Porsgrunn PG
Potterud Bp POT
Prestebakke Bp PTB
R.
Rakkestad RST
Rallerud Bp RLR
Ramstad Bp. RAM
Randklev Bp RAN
Ranheim RHM
Reimegrend RMG
Rena REN
Ringebu RBU
Ringsaker Bp RKR
Rismyr Bp. RSM
Roa ROA
Rognan ROG
Rolvsøy RVY
Rombak ROM
Ronglan RLA
Rosenholm Bp. ROH
Rosten Bp RO
Rotneim Bp RNM
Roven RVN
Rudshøgda RUD
Rudstad RAD
Rygge RYG
Røra
Røros ROS
Røykås Bp. RÅS
Råde RÅD
Rånåsfoss RFS
S.
Sagdalen Bp. SLN
Saggrenda SAG
Sand SAD
Sandbu Bp SDB
Sandbukta SAB
Sande Bp. SAE
Sandefjord SFJ
Sander SAN
Sandermosen SDM
Sandesund SDS
Sandnes SAS
Sandvatn SVT
Sandvika SV
Sarpsborg SBO
Sel SEL
Selje Bp. SLJ
Selsbakk SLB
Selåsvatn SÅV
Sem SEM
Seterstøa SET
Seut Bp SEU
Singsås SIN
Sira SIR
Sjoa SJO
Sjølyst Bp SJØ
Skallum Bp SLM
Skarnes SKA
Skatval SKV
Skaugum Bp. SUM
Skeievoll Bp SKE
Ski SKI
Skien SKN
Skjeberg SKJ
Skjelbred Bp SJB
Skjærli Bp SÆR
Skoger Bp. SKG
Skogn SGN
Skollenborg SKL
Skonseng SEG
Skoppum SKP
Skorstøl SST
Skotselv SEV
Skotterud SKO
Skrårud Bp. SKR
Skøyen SKØ
Skåntjern Bp. SKÅ
Slependen Bp. SLP
Slørstad Bp. SLØ
Smørstein SMO
Snartemo SNA
Snåsa SNÅ
Sokna SOK
Soknedal SDL
Solberg Bp. SBR
Solbråtan Bp. SBT
Spikkestad SPI
Spydeberg SPG
Stabekk STB
Stange STG
Stangerhaugen Bp. SHG
Stanghelle STH
Starrgrasmyra SGM
Stavanger STV
Stavne Bp SAV
Steinberg SBG
Steinkjer STK
Steinsrud STE
Stjørdal STJ
Stod STD
Stokke SKK
Strandlykkja SLY
Straumsnes SMS
Stryken SY
Strømmen STN
Støe Bp SØE
Støren STØ
Svenkerud Bp SVK
Svenningdal SGD
Søberg SØB
Sørli SRI
Sørumsand SØR
Sørumåsen Bp. SÅS
T.
Tangen TAN
Tanumåsen Bp. TMÅ
Tinnoset TIN
Tolga TOL
Tomter TOM
Torpo TPO
Trengereid TRD
Tretten TRE
Trofors TRO
Trolldalen TDA
Trondheim S TND
Tunga TNG
Tusse Bp. TUS
Tveter Bp. TVE
Tynset TYN
Tyristrand TYR
Tønsberg TBG
Tøyen Bp TØN
U.
Ualand UAL
Ulriken Bp ULR
Ulsberg UBG
Ulvin Bp ULV
Urdland URD
Ustaoset UST
V.
Vaksdal VAD
Vakås Bp. VÅS
Valebø VBØ
Varhaug VHG
Vatnamot Bp VTN
Vaulen VLU
Vaulen Bp VLU
Vegårshei VGH
Veldre Bp VEL
Veme VEM
Venjar VEN
Vennesla VNL
Verdal VDL
Verma VER
Vestby VBY
Vestfossen VFS
Vettalstøen Bp VET
Vieren Bp VIR
Vigrestad VIG
Vikersund VKS
Vikhammer VHR
Vinstra VIN
Voss VOS
Vudu Bp VUD
Vålåsjø VÅL
Y.
Ygre Bp YGR
Ø.
Ørmen Bp ØRM
Ørtfjell ØFJ
Ørvik ØRK
Østborg Bp ØSB
Øyer ØYE
Øysteinstul ØYS
Å.
Åbogen ÅBO
Åkrene Bp AKR
Ål ÅL
Åmot ÅMO
Åndalsnes ÅND
Åneby ÅBY
Årnes ÅRN
Ås ÅS
Åsen ÅSE
Åstaddalen Bp. ÅSA

1.5 Betjeningsanvisninger
1.6 Overgang til/fra sommertid
1.7 Beredskap

generell_del/1.1_jernbanenettets_inndeling.txt · Sist endret: 2020/08/10 10:11 av torgeir_blesvik