endringslogg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
endringslogg [2020/06/16 08:25]
ingrid_dale_bjordal
endringslogg [2020/06/19 11:06] (nåværende versjon)
ingrid_dale_bjordal [Tabell]
Linje 5: Linje 5:
 | 23.01.2020 ​ | SJN           | Det mangler beskrivelse av varmepost på Rognan stasjon ​                     | E-post operativ regelbok ​  | 2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming ​ |                                                                                                                                      | Ja, lagt til listen ​    | | 23.01.2020 ​ | SJN           | Det mangler beskrivelse av varmepost på Rognan stasjon ​                     | E-post operativ regelbok ​  | 2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming ​ |                                                                                                                                      | Ja, lagt til listen ​    |
 | 31.01.2020 ​ | SJN           | Det står underretning i teksten ​                                            | E-post operativ regelbok ​  | 3.1 Generell del pkt.3.1.1 ​                               | Underretning brukes ikke lenger, endre til kunngjøring ​                                                                              | Ja                      | | 31.01.2020 ​ | SJN           | Det står underretning i teksten ​                                            | E-post operativ regelbok ​  | 3.1 Generell del pkt.3.1.1 ​                               | Underretning brukes ikke lenger, endre til kunngjøring ​                                                                              | Ja                      |
-| 03.02.2020 ​ | SJN           | Tynset står beskrevet her, men ikke i elkraftportalen ​                      | E-post operativ regelbok ​  | 2.15 Oversikt over elektrisk togoppvarming ​               | Informasjon samstemmer ikke                                                                                                          | Ja, Fjernet fra listen ​ |+| 03.02.2020 ​ | SJN           | Tynset står beskrevet her, men ikke i elkraftportalen ​                      | E-post operativ regelbok ​  | 2.15 Oversikt over elektrisk togoppvarming ​               | Informasjon samstemmer ikke. Fjernes da det ikke her togvarmepost her. Kun vanlig uttak for strøm ​                                   ​| Ja, Fjernet fra listen ​ |
 | 06.02.2020 ​ | SJN           | Skal det hete Bestun eller Bestum ​                                          | E- post operativ regelbok ​ | 3.12 Drammenbanen ​                                        | Det kan hete begge deler                                                                                                             | Nei                     | | 06.02.2020 ​ | SJN           | Skal det hete Bestun eller Bestum ​                                          | E- post operativ regelbok ​ | 3.12 Drammenbanen ​                                        | Det kan hete begge deler                                                                                                             | Nei                     |
 +| 20.02.2020 ​ | SJN           | Stasjon for Otta må flyttes fra høyre til venstre side                      | E-post operativ regelbok ​  | Strekningsoversikt Dovrebanen ​                            | Stasjonsvisning er på feil side                                                                                                      | Ja                      |
 +| 25.02.2020 ​ | SJN           ​| ​                                                                            ​| ​                           |                                                           ​| ​                                                                                                                                     |                         |
 |             ​| ​              ​| ​                                                                            ​| ​                           |                                                           ​| ​                                                                                                                                     |                         | |             ​| ​              ​| ​                                                                            ​| ​                           |                                                           ​| ​                                                                                                                                     |                         |
 |             ​| ​              ​| ​                                                                            ​| ​                           |                                                           ​| ​                                                                                                                                     |                         | |             ​| ​              ​| ​                                                                            ​| ​                           |                                                           ​| ​                                                                                                                                     |                         |
  
endringslogg.txt · Sist endret: 2020/06/19 11:06 av ingrid_dale_bjordal