tjn:kapittel_7

TJN Kapittel 7. Uregelmessigheter og feil

I. Generelt (kap. 7.1 - 7.5)

II. Signaler som ikke kan vise kjørsignal (kap.7.6 - 7.14)

III. Uregelmessigheter og feil i jernbaneinfrastrukturen (kap. 7.15 - 7.18)

IV. Uregelmessigheter og feil på kjøretøy (kap. 7.19 - 7.25)

V. Andre feil og uregelmessigheter (kap. 7.26 - 7.28)

tjn/kapittel_7.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)