tema:ertms_begreper

ERTMS-begreper på norsk

Begrepene er hentet fra TSI-OPE tillegg A (versjon 4) pkt. 4.2 «Terms & Abbreviations» og fra Subset-026 kap. 4 «Modes and Transitions» (issue 3.6.0).

Det er tatt med eksempler på referanser til trafikkreglene enkelte steder.

EngelskNorskReferanse for norsk begrep
TJN = TJN gyldig fra 16.6.2019
Kommentar
TSI-OPE Tillegg A: Table 2: Terms
AcknowledgmentBekreftelseTJN (flere steder)
Applicable speed limit (in SR)Tillatt hastighetTJN (flere steder)
Authorisation for ERTMS train movementKjøretillatelse (for ERTMS-togbevegelse)TJN (flere steder)
Border crossingGrenseovergang
De-registrationAvregistreringTJN 2.21For GSM-R
Driver Machine Interface (DMI)FørerpanelTJN (flere steder)
Emergency Propelling Area- Dette gjelder RV (reversing)-modus, som verken skal brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
Emergency Stop OrderNødstoppordreTJN 7.5
End of Authority (EOA)Sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA)TJN 1.15
ETCS location markerStedsskilt Brukes ikke i Danmark, Sverige eller Norge, men brukes i eksisterende ERTMS-togframførings-forskrift.
ETCS on-boardETCS-ombordutrustning/ETCS-ombordsystemTJN 6.10Forskjellige begreper brukes i trafikkreglene, avhengig av hva som brukes i TSI-OPE tillegg A.
ETCS stop markerStoppskiltTJN 8.74
ETCS operational train categoryTogkategoriTJN 6.10
Functional Number (GSM-R)Funksjonelt nummerTJN 2.20
GSM-R mode- For modus for tog eller skifting. Begrepet brukes ikke i trafikkreglene.
GSM-R network(Togradio)nettverkTJN 2.20
GSM-R network markerSkilt for togradionettverk Standardisert skilt er fastlagt, men foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene.
GSM-R on boardTogets togradioTJN 7.37
Maximum speed for RV- Funksjonen RV (reversing) brukes ikke i Danmark, Sverige og Norge.
Maximum speed for SRHøyeste tillatte hastighet for SR-modus
Movement Authority (MA)Kjøretillatelse (fra systemet)/teknisk kjøretillatelseTJN 1.15
Non stopping areaOmråde der stopp skal unngås
TJN 8.42I prosjekterings-retningslinjen brukes «Systemaktivert område der fører skal unngå å stanse». Usikkert om funksjonen vil bli brukt.
Override EOA speedHastighet ved kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA) Ikke direkte brukt i reglene, men det framkommer at det er hel sikthastighet og ev. hastighets-begrensninger som gjelder.
Permitted speedTillatt hastighetTJN 6.17, 6.18
Proceed aspectKjørsignal/kjøretillatelse
Propelling- Dette gjelder RV (reversing)-modus, som verken skal brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
Radio communicationRadiokommunikasjonTJN 7.49
Radio Block Centre (RBC)RadioblokksentralTJN 1.15
Radio holeRadiohullTJN 8.43Ikke aktuelt i Norge, siden det ikke planlegges med faste radiohull, og vi heller ikke legger opp til «midlertidige» radiohull, men signal E31 «Ingen radiokontakt» er tatt inn i TJN, fordi det er tatt inn i ERTMS-togframførings-forskriften.
RegistrationRegistreringTJN 2.20Gjelder GSM-R.
Release speedFrislippshastighet
Revocation of MAAnnullering av kjøretillatelseTJN 7.24I reglene som blir gyldige 16.6.2019 brukes begrepet «Annulering av kjøretillatelse». Ved seinere revisjon kan begrepet «Tilbakekalling av kjøretillatelse» eller «Tilbaketrekking av kjøretillatelse» vurderes.
Route book(Førerens) strekningsbok
SecuringSikring (av tog, slik at det ikke begynner å rulle)TJN 7.56
Shunting movementSkift, skiftebevegelse, skifting
TandemFlere trekkraftkjøretøy i samme togTJN 6.22
Temporary speed restriction (TSR)Midlertidig hastighetsnedsettelse
Text messageMelding (i førerpanelet)
Train dataTogdata/dataTJN 6.10
Train preparerFøreren/den som klargjør togetTJN 6.10I TJN brukes «føreren», fordi det er denne funksjonen som registrerer i ombordutrustningen.
TransitionOvergangTJN 6.15, 6.16
Transition pointSystemgrenseTJN 7.54
TripSystemnødbremsTJN 1.15
TSI-OPE Tillegg A: Table 3: Abbreviations
DMIFørerpanelet
EOASluttpunkt for kjøretillatelse
ERTMSERTMS
ETCSETCS
FS(Modus) Kjøring med full overvåkning (FS-modus)
GBremsegruppe G
GSM-RTogradio (GSM-R)
LS- Gjelder Limited Supervision, som ikke skal brukes i Norge.
MAKjøretillatelse (fra systemet)
NLIkke ledende (lokomotiv) Modus for ekstra trekkraftkjøretøy med egen fører (f. eks. hjelpelokomotiv eller ekstra for-spannslokomotiv), der kjøretøyet er koblet til togets trykkluftbrems, men ikke elektrisk koblet til og styrt fra det ledende trekkraftkjøretøyet (ikke multippelkoblet).
NTCNasjonalt togkontrollsystem/NTC
OS(Modus) Kjøring på sikt (OS-modus)
PBremsegruppe P
RBCRadioblokksentral/RBC
RV- RV (reversing)-modus skal verken brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
SHSkiftemodus (SH-modus)
SNSN (nasjonalt system) Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. SN-modus er driftsmodus i nivå NTC.
SR(Modus) Kjøring med særlig ansvar (SR-modus)
STMSTM
UN(Modus) Kjøring på uutrustet område (UN-modus) Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. Gjelder nivå 0.
VBCVBC (virtuelt balisedeksel) Foreløpig ikke i bruk i Norge, men vil bli brukt ved nasjonal utbygging i forbindelse med endringer i signalanlegg.
Driftsmodi fra Subset-026 kap. 4 pkt. 4.3.2.1 «List of the modes»
FS (Full Supervision)(Modus) Kjøring med full overvåkning (FS-modus)
OS (On Sight)(Modus) Kjøring på sikt (OS-modus)
SR (Staff Responsible)(Modus) Kjøring med særlig ansvar (SR-modus)
SH (Shunting)Skiftemodus (SH-modus)
UN (Unfitted)(Modus) Kjøring på uutrustet område (UN-modus)
PS (Passive Shunting)(Modus) Passiv skifting (PS-modus)
SL (Sleeping)(Modus) Fjernstyrt (SL-modus) Modus for trekkraftkjøretøy som er fjernstyrt fra et annet trekkraftkjøretøy
SB (Stand By)Klarmodus (SB-modus)
TR (Trip)(Modus) Systemnødbrems (TR-modus)
PT (Post Trip)Modus etter systemnødbrems (PT-modus)
SF (System Failure)Systemfeilmodus (SF-modus)
IS (Isolation)Isolasjonsmodus (IS-modus)
NP (No Power)(Modus) Avslått (NP-modus)
NL (Non Leading)Modus ikke-ledende (NL-modus) Modus for ekstra trekkraftkjøretøy med egen fører, der kjøretøyet er koblet til togets trykkluftbrems, men ikke elektrisk koblet til og styrt fra det ledende trekkraftkjøretøyet (ikke multippelkoblet).
SN (National System)Modus nasjonalt system (SN-modus) Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. SN-modus er driftsmodus i nivå NTC.
RV (Reversing)- RV (reversing)-modus skal verken brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
tema/ertms_begreper.txt · Sist endret: 2018/11/20 08:04 av torgeir_blesvik