popup_endringer

Innholdet i Operativ regelverksamling er blitt oppdatert ihht følgende S-sirkulærer (her)

Kort beskrivelse av øvrige viktige redigeringer, som ikke kommer fra S-sirkulærer.:
Justereringer og mindre endringer blir ikke beskrevet her

Endring: Årsak/Kilde Signatur
ERTMS på Østfoldbanen østre linje - felles sjekkliste for togleder og fører for enkelte avvikssituasjoner RevisjonJon Inge Kjernlie 2018/04/16
Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanens Østre linje (TEØ) er revidert (kap. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og ETCS-formularene). RevisjonJon Inge Kjernlie 2017/02/26
STY-602720 er revidert.I pkt. 2.2 er 8. kulepunkt fjernet og ny tekst er satt inn i nytt siste kulepunkt. Endret tekst og markeringer for pkt. 6,7 20, 21, 22 og 23. JBV er endret til BN i pkt. 24 og 25. Endret etter innspill Sakrom 201713490 Stein-Olav Stagrim-Kjær 2017/02/24 13:58
ERTMS på Østfoldbanens Østre linje: Dokumentet Anbefalt praksis for togleder for utvalgte, operasjonelle situasjoner er gjennomgående endret Oppdatert i henhold til erfaringJon Inge Kjernlie 2017/01/31 16:18
Trafikkregler for Jernbaneverkets nett er endret til Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), og oppdatert i henhold til endringer av togframføringsforskriften, gyldig fra 1.1.2017, kunngjort på S-sirkulære 170-2016. Oppdatert i henhold til forskriftsendringErik Borgersen 2016/12/30 11:00
Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanens Østre linje (TEØ) er oppdatert i henhold til endringer av ERTMS-togframføringsforskriften, gyldig fra 1.1.2017. Oppdatert i henhold til forskriftsendringJon Inge Kjernlie 2016/12/30 10:54
Under Snarveier/Sjekklister er sjekkliste for togleder og fører for en del avvikssituasjoner på strekning med ERTMS (Østfoldbanen østre linje) oppdatert, ved at to punkter har byttet plass i pkt. 3.1 og 3.2. Denne sjekklista er basert på NSB AS’ «Hjelpedokument for fører» og Bane NORs «Praktiske prosedyrer og tips for togleder», og dekker de situasjonene som er felles i disse to dokumentene. Hensikten med dokumentet er å hjelpe føreren eller toglederen til å håndtere en del kjente og spesielle situasjoner korrekt. Sjekklista er bygget opp slik at både førerens og toglederens aktiviteter vises i riktig rekkefølge, slik at begge parter får innsikt i og bedre forståelse av den andre partens ansvar og aktiviteter. Behov for felles sjekklisterJon Inge Kjernlie 2016/12/07 12:00
Ny «Anbefalt praksis for togleder for utvalgte, operasjonelle situasjoner» for ERTMS på Østfoldbanen østre linje er lagt ut. Dokumentet er basert på «Praktiske prosedyrer og tips for togleder» (versjon 003), men er vesentlig omarbeidet og omstrukturert i henhold til erfaringer på Østre linjeErfaringer fra ERTMS på Østfoldbanen østre linjeJon Inge Kjernlie 2016/11/11 12:03
Kryssingsinstruksene er gjennomgått med nye tegningerTrafikk Sør/Vest, Øst og NordMette Ryghseter 2016/10/21 08.49
Under Snarveier/Sjekklister er det tatt inn ny felles sjekkliste for togleder og fører for en del avvikssituasjoner på strekning med ERTMS (Østfoldbanen østre linje). Denne sjekklista er basert på NSB AS’ «Hjelpedokument for fører» og Bane NORs «Praktiske prosedyrer og tips for togleder», og dekker de situasjonene som er felles i disse to dokumentene. Hensikten med dokumentet er å hjelpe føreren eller toglederen til å håndtere en del kjente og spesielle situasjoner korrekt. Sjekklista er bygget opp slik at både førerens og toglederens aktiviteter vises i riktig rekkefølge, slik at begge parter får innsikt i og bedre forståelse av den andre partens ansvar og aktiviteter. Behov for felles sjekklisterJon Inge Kjernlie 2016/08/31 13:05
I TEØ kap. 5 er det tatt inn referanse til TJN bilag 5.7 om sikker kryssing av utvalgte planoverganger sikret med grind, der bestemmelsene for fjernstyrt strekning også gjelder på Østfoldbanen østre linje. Videre har vi samme sted tatt inn referanse til TJN kap. 12 «Bestemmelser for personale som skal betjene signalanlegg», som gjelder på Østfoldbanen østre linje i nødvendig utstrekning. Ikke nødvendig med egne bestemmelser for ØØL Jon Inge Kjernlie 2016/04/14 13:28
Fjernet kryssingsinstruks For Råde stasjon Etter avtale med Trafikk Øst Mette Ryghseter 2016/01/19 08.53
Endret TJN pkt. 2.6.5 I henhold til S-sirk 02-2016 Mette Ryghseter 2016/01/19 08.29
Endtret SJN pkt. 2.1.2 I henhold til S-sirk 016-2016 Mette Ryghseter 2016/01/14 14.01
Endret kryssingsinstruks Tolga Korrigert plattformlengder Mette Ryghseter 2016/01/05 13.14
Endret SJN pkt. 7.11 Begrensninger av akseltrykk på Narvik stasjons sporforbindelser Gjeldende akseltrykk for Havnesporet endret til 22,5 tonn. Mette Ryghseter 2016/01/05 10.31
Endret aksjonskort 3A, 3B, 3C og 3D Korrigert merknad for 35xx, 36xx samt følgenummer Mette Ryghseter 2016/01/05 09.57
Endret kryssingsinstruks for Geilo Endret kryssingsmønster Mette Ryghseter 2016/01/04 14.15
Endret kryssingsinstruks Tangen Nye plattformer Mette Ryghseter 2016/01/04 12.33
Endret SJN pkt. 2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg Lagt til Hamar stasjon Mette Ryghseter 2016/01/04 12.29
Implementering av ny mal på operativ regelverksamling. Venstre sidemeny har blitt endret til toppmeny med dynamiske faner. Ser du ikke endringene eller ser siden «merkelig» ut? Oppdater nettsiden ved å laste den inn på nytt. Forbedring av funksjonalitet og visuell fremstilling. Tilpasningen er blitt gjort i henhold til Bane NORs designhåndbok. Aurora Voje 2015/10/29 15:00
Lagt inn instruks for kvalitetskontroll av TPS/FIDO. Benyttes for kvalitetskontroll inntil videre. Mette Ryghseter 2015/06/02 14:32
Lagt ut to versjoner av TJN kapittel 2, en som er gyldig til 12.4 samt et med gyldighet fra 12.4. Sistnevnte bør brukes når man tester FIDO. Parallelldrift ved innføring av FIDO. Mette Ryghseter 2015/03/23 10.34
popup_endringer.txt · Sist endret: 2018/04/16 13:07 av jon_inge_kjernlie