operativ_trafikkinformasjon:reservelosning_av_fido

Reserveløsning FIDO

Reserveløsning ved total utfall av Fido


NB: Lenker til filområdet til FIDO fungerer bare i internett explorer og innenfor Bane NORs nettverk.

Togleder

Tog underveis

 • Kjøres

Tog med oppstart-Tog med foretakskvittering kan kjøres – forutsetning :

 • Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldene kunngjøringer er foretakskvittert

per dags dato gjelder dette kun Flytoget

Gjøremål

 • Togleder må finne fram Infrastrukturrapport for strekningen
 • Klikk på aktuell dato.
 • Klikk på aktuell banestrekning(er).
 • Opprett dialog med toget.
 • Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.

Dette kontrolleres på følgende måte

Disponering for arbeid i spor

Iverksatt arbeid:- fortsetter

Arbeid i spor som ønskes iverksatt:

 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuelt toglederområdet og finn kunngjøringen
 • Dialog mellom togleder/txp og Hovedsikkerhetsvakt opprettes
 • Togleder sjekker at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning
 • Togleder/txp fordeler kunngjøringen til Hovedsikkerhetsvakt
 • Togleder skal notere kunngjøringsnummer, hovedsikkerhetsvaktens navn og egen signatur på eget skjema
 • Arbeid i spor tillates når togleder har oversikt over kunngjøringene for toggangen og arbeid i spor

Disponering for kjøring av arbeidstog

Ved behov for å se ruter for kjørende tog:

 • Klikk på aktuelt selskap
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell tognummerserie
 • Klikk på aktuelt tog

Togekspeditør

Tog underveis:

 • Kjøres

Tog med oppstart:

 • Tog med foretakskvittering kan kjøres
 • forutsetning :
 • TXP må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldene kunngjøringer er foretakskvittert.

Dette gjøres via togleder. per dags dato gjelder dette kun Flytoget.

Gjøremål

 • Txp må finne fram aktuell graf
 • Klikk på aktuelt toglederområde
 • Klikk på togledergrafer
 • Klikk på aktuelt år
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell banestrekning(er)
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell banestrekning(er)
 • Ring/ kontakt togleder på aktuell strekning
 • Avstem mot togleders graf om hvilke endringer som har skjedd i driftsdøgnet
 • Infrastrukturrapport for din stasjon/strekning kontrolleres
 • Opprett dialog med toget
 • Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.

Dette kontrolleres på følgende måte

Disponering for arbeid i spor

Iverksatt arbeid:- fortsetter

Arbeid i spor som ønskes iverksatt:

 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuelt toglederområdet og finn kunngjøringen
 • Dialog mellom togleder/txp og Hovedsikkerhetsvakt opprettes
 • Txp sjekker at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning
 • Txp fordeler kunngjøringen til Hovedsikkerhetsvakt
 • Txp skal notere kunngjøringsnummer, hovedsikkerhetsvaktens navn og egen signatur på eget skjema
 • Arbeid i spor tillates når togleder/TXP har oversikt over kunngjøringene for toggangen og arbeid i spor

Disponering for kjøring av arbeidstog

Ved behov for å se ruter for kjørende tog:
Rute for tog

 • Klikk på aktuelt selskap
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell tognummerserie
 • Klikk på aktuelt tog

Informasjon

FIDO (Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer) er Bane NORs nye distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

Distribusjonsverktøy gir en automatisert og målrettet elektronisk utsendelse av informasjon til den det gjelder, i stedet for manuell distribusjon av papirer og dokumenter.

Systemet baserer seg på en web-applikasjon som gjør at informasjon kan mottas både på PC og nettbrett. Jernbaneforetak kan også motta data direkte og implementere disse i sine egne systemer, samt skrive ut informasjon, dersom det er ønskelig

Kvalitetskontroll

Feilretting/arbeider

Nyttige lenker

 • Brukermanual FIDO Distrubusjon for vaktleder/togleder, togekspeditør og elkraftoperatør(her)
 • Brukermanual FIDO registrering for vaktleder/togleder og operativ ruteplanlegger(her)
 • Symbolforklaringer FIDO (her)
operativ_trafikkinformasjon/reservelosning_av_fido.txt · Sist endret: 2019/08/12 06:55 av mette_ryghseter