operativ_trafikkinformasjon:operativ_trafikkinformasjon_start

Operativ trafikkinformasjon

  • BEST, bestillingssystem for ruter og arbeider i og ved spor samt avbestilling av samme
  • TPS, ruteplanleggingsverktøy for langtidsplan og korttidsruteplan
  • FIDO, distribusjonsverktøy for operative kunngjøringer

FIDO

FIDO (Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer) er Bane NORs nye distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

Distribusjonsverktøy gir en automatisert og målrettet elektronisk utsendelse av informasjon til den det gjelder, i stedet for manuell distribusjon av papirer og dokumenter.

Systemet baserer seg på en web-applikasjon som gjør at informasjon kan mottas både på PC og nettbrett. Jernbaneforetak kan også motta data direkte og implementere disse i sine egne systemer, samt skrive ut informasjon, dersom det er ønskelig

FIDO

Kvalitetskontroll

Feilretting/arbeider

Ved feil på system nevnt nedenfor, ta kontakt i hht følgende oversikt

Systemnavn Kontakttlf Sted Mailadresse
GSM-R 73 41 01 10 NOS Trondheim opm.brukerstotte@banenor.no
KARI 73 41 01 10 NOS Trondheim opm.brukerstotte@banenor.no
PIA 73 41 01 10 NOS Trondheim opm.brukerstotte@banenor.no
FIDO 22 57 58 00
Tastevalg 2
SopraSteria opm.brukerstotte@banenor.no
TIOS 22 57 58 00 SopraSteria brukerstotte@banenor.no
BEST 22 57 58 00 SopraSteria brukerstotte@banenor.no
TPS 22 57 58 00 SopraSteria brukerstotte@banenor.no
Hendelseslogg 22 57 58 00 SopraSteria brukerstotte@banenor.no

Reserveløsning for FIDO

Gjøremål for togleder og togekspeditør ved bruk av Reserveløsning FIDO

Nyttige lenker

  • Brukermanual FIDO Distrubusjon for vaktleder/togleder, togekspeditør og elkraftoperatør(her)
  • Brukermanual FIDO registrering for vaktleder/togleder og operativ ruteplanlegger(her)
  • Symbolforklaringer FIDO (her)
operativ_trafikkinformasjon/operativ_trafikkinformasjon_start.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)