om_regelverket

Informasjon og tips

Målet med operativ regelsamling TM er å samle all styrende og relevant dokumentasjon for rollene, togleder, togekspeditør, toginformatør, driftsoperatør og operativ ruteplanlegger på ett sted.

Operativ regelsamling gjengir det regelverk som idag ligger i Styringssystemet, TJN og SJN eller som er under produksjon (brukermanualer fra TTG). I tillegg inneholder regelverkssamlingen noen dokumenter som tidligere ikke er synliggjort. Felles for alle dokumentene er imidlertid at de er aktuelle for operativt personell ved utføresle av daglige gjøremål.

For å kunne lage regelverkssamlingen har vi måttet redigere formen på noen dokumenter, innholdet er imidlertid ikke endret. Vi har ikke foretatt noen revisjon av dokumentene, men gjort de tilgjengelig i en og samme regelverkssamling.

Regelverkssamlingen er responsiv så den tilpasser seg ulik maskinvare og nettlesere enten du benytter nettbrett, telefon eller pc.

Litt om oppbygningen av regelverkssamlingen:

Til venstre på siden er det et menyfelt.

 • I første del av menyfeltet er en tematisk inndeling av bestemmelsene. Her finner du relevante bestemmelser fra sentrale og lokale instrukser, TJN, SJN og relevante dokumenter fra Banenettet.
 • Under TJN i menyfeltet ligger kapitlene i Trafikkreglene for jernbanenettet (TJN). Alle kapitlene i TJN er delt inn i deler (Del I, del II, del III etc.). Når du klikker på ett av kapitlene i menyfeltet vil du få opp en innholdsbeskrivelse av kapittelet per del, som er organisert i alfabetisk rekkefølge.
 • Under SJN ligger kapitlene i Strekningsbeskrivelsenfor jernbanenettet (SJN).
 • Til slutt kommer generell informasjon om regelverkssamlingen, samt nyttige linker og oversikt over sirkulæreneSøkefunksjon og -tips:

I operativ regelverkssamling kan man søke på enkeltord for å få opp alle steder hvor dette ordet er brukt.

 • Feltet for søk finner du øverst til høyre på siden
 • Skriv inn hva du søker etter og trykk ENTER. Se søketipsene nedenfor!
 • Søkemonitoren søker både på overskrifter og dokumentinnhold. Den gir deg en fin oversikt over treff, hvor søkerordet er uthevet med gult felt.
 • Klikk på lenken til det dokumentet som du ønsker å åpne.

Søketips:
Som utgangspunkt bruker systemet et logisk OG-søk. Det vil si at systemet søker på alle ordene du har skrevet i søkefeltet. Det er det samme om du skriver med store eller små bokstaver. Avanserte søkefunksjoner er beskrevet nedenfor. Du kan kombinere alle søkefunksjonene. I beskrivelsen her bruker vi hakeparenteser [….] for å vise de tegnene som søket består av.

Dersom du vil utelate ord i søket

-

Du kan sette en tankestrek (-) umiddelbart foran et søkeord for å utelate treff som inneholder dette søkeordet. Med søket [ kryssing -kryssingsinstruks ] vil du for eksempel få treff som inneholder “kryssing” men ikke “kryssingsinstruks”. Et slik utelatelsessøk kan du bruke også for annet enn enkeltord, slik som de søkeformene som er nevnt nedenfor. For eksempel kan du skrive frasen [-“setning som jeg ikke vil ha”] for å unngå å få treff med denne frasen.

Frasesøk

«»

Du kan søke etter eksakte fraser ved å sette anførselstegn rundt en ordgruppe, for eksempel “Dal stasjon” eller «Dal stasjon».

Forstavelses- og etterstavelsessøk

*

Du kan foreta søk ved å sette en stjerne * foran eller etter et søk. Dersom du for eksempel søker etter [ instruks ], vil du bare få “instruks” som treff, men bruker du forstavelsessøket [ *instruks ] får du treff som inneholder for eksempel “kryssingsinstruks”. Du kan også bruke etterstavelsessøket [ instruks* ] eller kombinasjonen av forstavelsels- og etterstavelsessøk [ *instruks* ]. Du kan imidlertid ikke bruke * inne i et søkeord. Skriver du for eksempel [ bestem*elser ] får du ingen treff.

ELLER-søk

OR

Som standard utfører som nevnt programmet OG-søk. Du kan imidlertid også utføre logiske ELLER-søk, ved å bruke | eller OR som skille mellom søkeordene. For eksempel vil søket [ plugin | template ] finne treff som inneholder enten “plugin” eller “template”, eller begge. Søket [ plugin or template ] vil gi samme resultat. Du kan bruke ELLER-søk som et enkelt alternativ til forstavelses- og etterstavelsessøk (*), for eksempel dersom du vil finne treff med alternative skrivemåter, som [ Gøteborg | Göteborg ].

Hurtigsøk

Du kan skrive starten på et sidenavn i søkeboksen og vente et halvt sekund. I de fleste moderne nettleserne vil du automatisk få treff med passende sidenavn.

CTRL + F

Dersom du ønsker å finne hvor på siden et spesifikt ord eller frase er skrevet, tast CTRL + F. Nederst på siden vil det komme frem et felt hvor søkeordet fylles inn. Trykk deretter ENTER. Nettleseren vil automatisk ta deg til det første søketreffet. Trykk ENTER en gang til for å se om søkeordet forekommer flere steder på siden.

Mer om søk finner du her (engelsk) https://www.dokuwiki.org/searchTilbakemeldinger:

Du kan gi oss tilbakemeldinger på to måter:

1. Bruk tilbakemeldingsknappen i høyre sidemeny. Husk å oppgi navn og mailadresse sammen med meldingen, dersom du ønsker svar på tilbakemeldingen.

2. Send oss mail på følgende adresse: Operativ.regelbok@jbv.no

Vi ønsker å videreutvikle regelverkssamlingen og gjøre den mest mulig brukertilpasset. For å klare dette er vi helt avhengig av tilbakemeldinger fra deg, angående:

 • Feil, uklarheter og mangler.
 • Linker som mangler, ikke virker eller som viser til feil informasjon
 • Manglende bestemmelser (regler, instrukser, hjelpemidler etc) som burde vært inkludert i databasen
 • Dine ønsker og behov (som regelverkssamlingen kan oppfylle =))
 • Ideer til videreutvikling/forbedring
 • Etc.

Feil, mangler og uklarheter vil bli rettet opp fortløpende. Regelendringer vil bli utført i forbindelse med revidering av TJN, SJN eller instruksene i styringssystemet.

Tilbakemeldinger på utfyllende bestemmelser i TJN skal sendes til trafikkbestemmelser@jbv.no

om_regelverket.txt · Sist endret: 2018/05/25 11:13 av torgeir_blesvik