nyttige_lenker

Nyttige lenker

Infrastrukturen

Lover og forskrifter:

UH og granskninger

Telefonlister:

Telefonnummer for IP telefoner på trafikkstyringssentralene:

TSS Oslo

 • Alarmtelefon nød-etater:
  • Dagens 22 17 15 96 (Telenor)
  • Skal erstattes med 22 45 79 97
 • Alarmtelefon «strekningbeskrivelsen»:
  • Dagens 23 15 24 00 (NSB serien)
  • Skal erstattes med 22 45 79 95
 • Vaktledertelefon: 22 45 79 88

TSS Hamar

 • Alarmtelefon: 62 51 30 17
 • TSS: 62 51 30 19

TSS Trondheim

 • Alarmtelefon: 72 57 20 70
 • Vaktleder: 72 57 23 10

TSS Narvik

 • Alarmtelefon: 76 92 32 32

TSS Bergen

 • Alarmtelefon: 55 96 60 30
 • Toginfo: 55 96 63 39

TSS Stavanger

 • Alarm telefon: 51 56 95 45
 • TSS: 51 56 96 31
 • TSS: 51 56 96 32
 • TSS: 51 56 96 39 (toginformatør)

TSS Kristiansand

 • Alarm telefon: 38 07 76 58
 • TSS: 38 07 76 55

TSS Drammen

 • Alarmtelefon: 32 27 57 18
 • Nødnummer:
  • Dagens 32 83 17 33
  • Skal byttes til 32 27 55 55
 • Vaktleder: 87 91 88 29
nyttige_lenker.txt · Sist endret: 2018/11/30 09:58 av ingrid_dale_bjordal