aksjonskort:aksjonskort_start

Aksjonskort

Aksjonskortene er en forutbestemt plan for trafikkavvikling når hele eller deler av en banestrekning har redusert kapasitet.

Aksjonskort for godstog og bruk av beredskapsterminaler:

Lenke til Bestilling/bruk av Bane NOR's disellokmotiver ved trafikk avvik (her)

Lokale aksjonskort:

Trafikk Øst

Banestrekninger:

Sperrelister:

Trafikk Sør/Vest

Bergensbanen:

Sørlandsbanen:

Trafikk Nord

Dovrebanen:

Ofotbanen:

aksjonskort/aksjonskort_start.txt · Sist endret: 2019/05/22 07:30 av steinar_egon_heimnes