start

Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk (ORV)


Denne portalen blir ikke oppdatert etter 1.7.2019. Nyeste versjon av ORV: https://orv.banenor.no/

Foto:Erik Borgersen

Operativ regelverk er en samling av all styrende og relevant dokumentasjon for rollene togleder, togekspeditør, toginformatør, driftsoperatør og ruteplanlegger.

Informasjon om regelverkssamlingens innhold og oppbygning er beskrevet under "Generelt om regelverket".

Det er seksjon Sikkerhet og kvalitet (TS) som har ansvaret for at samlingen holdes oppdatert. Dersom du oppdager feil og mangler, ønsker vi dine tilbakemeldinger. I tillegg vil dine forslag og idéer m.h.t. forbedring/videreutvikling gjøre samlingen bedre, og er hjertelig velkomne.

Tilbakemeldinger gis på på følgende adresse: Operativ.regelbok@banenor.no (Klikk på linken)

Regelendringer vil bli utført i forbindelse med revidering av TJN, SJN eller instrukser. Feil, mangler og uklarheter i regelverksamlingen vil derimot bli rettet opp fortløpende. Innholdet vil også bli kontinuerlig oppdatert/revidert på basis av utgitte S-sirkulærer.

Oversikt over siste regelverksoppdateringer finnes her

For øvrig anbefaler vi at du ser på søketips (bruk av * | - ), slik at du kan dra nytte av den gode søkefunksjonaliteten.start.txt · Sist endret: 2019/08/07 12:38 av torgeir_blesvik