Txp Flåmsbana

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Klarer å opprettholde toggangen i vinterhalvåret som da har redusert toggang

Bruk av utvidet overtid.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Tilføre personale fra Bergensbanen hvis forholdene er bedre der

Bruk av utvidet overtid.

Omlegging arbeidsplan med redusert betjeningstid (delte dagsverk).
Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.

Tilføre personale fra Bergensbanen hvis forholdene er bedre der

Bruk av utvidet overtid

Omlegging arbeidsplan med redusert betjeningstid

Kun nødvendig feilretting foretas.
Søke om unntak fra AML
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.