Txp Bergensbanen

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Vurdere endret eller redusert betjeningstid (eventuelt innføre mer bruk av delte dagsverk).
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Omlegging arbeidsplan med redusert betjeningstid innføre mer bruk av delte dagsverk.

Redusere toggangen.

Toglederstyre Ål (legg på gjennomgangsdrift).

Toglederstyre Arna (legg på gjennomgangsdrift).
Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Omlegging arbeidsplan med redusert betjeningstid,innføre mer bruk av delte dagsverk.
Redusere toggangen.

Toglederstyre Ål (legg på gjennomgangsdrift).

Toglederstyre Arna (legg på gjennomgangsdrift).
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.