Txp Sør

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.
Bruk av utvidet overtid.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Noen innstillinger må påregnes. Reduserte åpningstider.
Søke om unntak fra AML.

Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Sundland stengt og ingen godstog til /fra Sundland.

Må se om det er mulighet til kjøring på enkelte banestrekninger, men de fleste strekningene vil bli sterkt redusert.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.