Txp Solørbanen, Kongsvinger, Flisa, Braskereidfoss og Elverum

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av overtid.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Flisa og Braskereidfoss gjøres ubetjent.

Hente ressurser fra Kongsvinger og Elverum etter behov.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Flisa og Braskereidfoss gjøres ubetjent, samt Kongsvinger og Elverum gjøres ubetjent deler av døgnet.

Store konsekvenser for gods og persontrafikk.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.