Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_ost:txp_oslo_lodalen_og_filipstad_med_driftsoperatorer [2019/11/13 09:06]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_ost:txp_oslo_lodalen_og_filipstad_med_driftsoperatorer [2019/11/13 09:07] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lagt inn pandemi for txp Oslo med driftsoperatører
Linje 1: Linje 1:
 ====== Txp Oslo ====== ====== Txp Oslo ======
  
-Antall txper = +Antall txper =
  
-|Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon| +Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon ​                                                ^ Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                    ^ Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                                                 ^ 
-|Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av overtid.|Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Vil kunne betjene noen stasjoner.\\ Søke om unntak fra AML.|Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Må se om det er mulighet til å få enkelte togsett ut eller inn.\\ \\ Nærmest ingen produksjon.\\ Søke om unntak fra AML.|+| Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av overtid. ​ | Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Vil kunne betjene noen stasjoner.\\ Søke om unntak fra AML.  | Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Må se om det er mulighet til å få enkelte togsett ut eller inn.\\ \\ Nærmest ingen produksjon.\\ Søke om unntak fra AML.  |