Txp Gjøvikbanen

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Grefsen, Roa, Gran ,Jaren, Eina og Gjøvik:
Bruk av overtid.
Grefsen, Roa, Jaren og Gjøvik:
Med mye overtid over kort periode vil vi kunne betjene disse stasjoner.

Gran og Eina:
Gjøres ubetjent
Noe forsinkelse må påregnes + innstilling av 1 tog.
Grefsen, Roa, Gran, Jaren, Eina og Gjøvik:
Stasjoner gjøres ubetjent og det kjøres buss på strekningen Roa - Gjøvik.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.