Txp Alnabru med signalgivere

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Bruk av overtid.
Vurdere ferieavviklingen.
Ingen ferieavvikling.

Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Noen innstillinger må påregnes.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.

Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Loenga
- Loenga blir stengt i perioder. Betjenes for å slippe igjennom for eksempel flybensintog.

Alnabru
- Kjøring av enkelte godstog sterkt redusert.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.