Pandemi Trafikkområde Øst

Antall togledere totalt:
Antall elkraftoperatører:
Antall toginformatører:
Antall ruteplanleggere:

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning
med 50 % - tiltak/reduksjon
Redusert bemanning
med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.

Ingen møter/kurs.
Vurdere å hente inn utleide ressurser.

Bruk av utvidet overtid for operative roller.

Vurdere å slå i sammen banestrekninger.

Ingen ferieavvikling.

Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.

Bruk av utvidet overtid for operative roller.

Administrativt personell må arbeide operativt.

Redusert kapasitet for operativt rutekontor.

Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider og ekstratogkjøring.
Stenge enkelte strekninger og innføring av aksjonskort.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.

Bruk av utvidet overtid for operative roller.

Administrativt personell må arbeide operativt.

Redusert kapasitet for operativt rutekontor.

Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider og ekstratogkjøring.

Må se om det er mulighet til kjøring på enkelte banestrekninger, men de fleste
strekningene vil bli sterkt redusert.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.