Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_trondheim [2019/11/13 09:21]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_trondheim [2019/11/13 09:22] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lagt inn pandemi for txp Trondheim
Linje 1: Linje 1:
 ====== Txp Trondheim ====== ====== Txp Trondheim ======
  
-Antall txper= ​+Antall txper=
  
-|Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon| +Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                    ^ Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                                                         ​^ ​Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                             ^ 
-|Vurdere ferieavviklingen.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser. \\ Bruk av utvidet overtid. \\ Ingen opplæringsvirksomhet (MAK, kompetansedag).\\ \\ |Ingen ferieavvikling. \\ Ingen møter/​kurs. \\ Hente inn utleide ressurser. \\ Bruk av utvidet overtid.\\ Bane får overta bruåpning.\\ \\ Arbeider i spor reduseres. \\ \\ Mer bruk av enmannsbetjening.\\ Søke om unntak fra AML.\\ \\ |Ingen ferieavvikling. \\ Ingen møter/​kurs. \\ Hente inn utleide ressurser. \\ Bruk av utvidet overtid. \\ Reduksjoner i togproduksjonen.\\ \\ Kun nødvendig feilretting foretas.\\ Søke om unntak fra AML.|+| Vurdere ferieavviklingen.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser. \\ Bruk av utvidet overtid. \\ Ingen opplæringsvirksomhet (MAK, kompetansedag).\\ \\  | Ingen ferieavvikling. \\ Ingen møter/​kurs. \\ Hente inn utleide ressurser. \\ Bruk av utvidet overtid.\\ Bane får overta bruåpning.\\ \\ Arbeider i spor reduseres. \\ \\ Mer bruk av enmannsbetjening.\\ Søke om unntak fra AML.\\ \\  | Ingen ferieavvikling. \\ Ingen møter/​kurs. \\ Hente inn utleide ressurser. \\ Bruk av utvidet overtid. \\ Reduksjoner i togproduksjonen.\\ \\ Kun nødvendig feilretting foretas.\\ Søke om unntak fra AML.  |