Txp Trondheim

Antall txper=

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Ingen opplæringsvirksomhet (MAK, kompetansedag).

Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Bane får overta bruåpning.

Arbeider i spor reduseres.

Mer bruk av enmannsbetjening.
Søke om unntak fra AML.

Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Reduksjoner i togproduksjonen.

Kun nødvendig feilretting foretas.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.