Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_rorosbanen [2019/11/13 09:12]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_rorosbanen [2019/11/13 09:12] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lagt inn pandemi for Rørosbanen
Linje 3: Linje 3:
 Antall txper = Antall txper =
  
-|Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon| +Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon ​                                                          ^ Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                                              ^ Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                             ^ 
-|Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ |Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Haltdalen gjøres ubetjent.\\ \\ Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider. \\ Søke om unntak fra AML.|Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ \\ Kun nødvendig feilretting foretas.\\ \\ Bemanning kun når tog kjøres.\\ Søke om unntak fra AML.\\ |+| Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ ​ | Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Haltdalen gjøres ubetjent.\\ \\ Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider. \\ Søke om unntak fra AML.  | Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ \\ Kun nødvendig feilretting foretas.\\ \\ Bemanning kun når tog kjøres.\\ Søke om unntak fra AML.\\ ​ |