Txp Rørosbanen

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Haltdalen gjøres ubetjent.

Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.

Kun nødvendig feilretting foretas.

Bemanning kun når tog kjøres.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.