Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_raumabanen [2019/11/13 09:07]
oyvind.bottilsrud@banenor.no File build by odt2dw plugin from fileTxp Raumabanen.odt
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_raumabanen [2019/11/13 09:08]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lagt inn pandemi for Raumabanen
Linje 1: Linje 1:
 ====== Txp Raumabanen ====== ====== Txp Raumabanen ======
-<​sub>​{{Txp Raumabanen.odt|Original file}}</​sub>​ 
- 
-==== Txp Raumabanen ==== 
  
 Antall txper = Antall txper =
  
-|Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon| +Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon ​                                                          ^ Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ​^ ​Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                        ^ 
-|Vurdere ferieavviklingen.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.|Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Dombås døgnbemannes.\\ ​ \\ Åndalsnes må være bemannet når det kjører tog = noe reduksjon.\\ \\ Bjorli kan gjøres ubetjent om rute for persontog/​godstog på formiddag flyttes eller innstilles.\\ \\ Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider.\\ Søke om unntak fra AML.|Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Bemanning kun når tog kjøres.\\ \\ Kun nødvendig feilretting foretas.\\ Søke om unntak fra AML.|+| Vurdere ferieavviklingen.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid. ​ | Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Dombås døgnbemannes.\\ ​ \\ Åndalsnes må være bemannet når det kjører tog = noe reduksjon.\\ \\ Bjorli kan gjøres ubetjent om rute for persontog/​godstog på formiddag flyttes eller innstilles.\\ \\ Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider.\\ Søke om unntak fra AML.  | Ingen ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Bemanning kun når tog kjøres.\\ \\ Kun nødvendig feilretting foretas.\\ Søke om unntak fra AML.  |