Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_nordlandsbanen [2019/11/13 09:04]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:trafikk_nord:txp_nordlandsbanen [2019/11/13 09:05] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lagt inn pandemi for Nordlandsbanen
Linje 3: Linje 3:
 Antall txper = Antall txper =
  
-|Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon|Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon| +Redusert bemanning med 25 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                                                                                       ​^ ​Redusert bemanning med 50 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^ Redusert bemanning med 75 % - tiltak/​reduksjon ​                                                                                                                                                                                        ^ 
-|Vurdere ferieavviklingen.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Ordinær bemanning kan opprettholdes en kort periode, deretter redusert bemanning på de stasjonene som gir minst utslag på togfremføring (f.eks. Skonseng).|Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Redusert bemanning på noen utvalgte stasjoner som gir minst ulemper (f.eks. stopp i malmtransport for Rana Gruber for å ivareta øvrig trafikk.)\\ \\ Hvilke stasjoner bemanningen beholdes må avgjøres i samarbeid med rutekontor/​togselskap.\\ Søke om unntak fra AML.|Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Kun utvalgte stasjoner kan betjenes.\\ \\ Hvilke må avgjøres i samarbeid med rutekontor/​togselskap.\\ Søke om unntak fra AML.|+| Vurdere ferieavviklingen.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Ordinær bemanning kan opprettholdes en kort periode, deretter redusert bemanning på de stasjonene som gir minst utslag på togfremføring (f.eks. Skonseng). ​ | Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Redusert bemanning på noen utvalgte stasjoner som gir minst ulemper (f.eks. stopp i malmtransport for Rana Gruber for å ivareta øvrig trafikk.)\\ \\ Hvilke stasjoner bemanningen beholdes må avgjøres i samarbeid med rutekontor/​togselskap.\\ Søke om unntak fra AML.  | Vurdere ferieavvikling.\\ Ingen møter/​kurs.\\ Hente inn utleide ressurser.\\ Bruk av utvidet overtid.\\ Kun utvalgte stasjoner kan betjenes.\\ \\ Hvilke må avgjøres i samarbeid med rutekontor/​togselskap.\\ Søke om unntak fra AML.  |