Txp Nordlandsbanen

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Ordinær bemanning kan opprettholdes en kort periode, deretter redusert bemanning på de stasjonene som gir minst utslag på togfremføring (f.eks. Skonseng).
Vurdere ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Redusert bemanning på noen utvalgte stasjoner som gir minst ulemper (f.eks. stopp i malmtransport for Rana Gruber for å ivareta øvrig trafikk.)

Hvilke stasjoner bemanningen beholdes må avgjøres i samarbeid med rutekontor/togselskap.
Søke om unntak fra AML.
Vurdere ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Kun utvalgte stasjoner kan betjenes.

Hvilke må avgjøres i samarbeid med rutekontor/togselskap.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.