Txp Meråkerbanen

Antall txper =

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.

Ingen møter/kurs.

Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Bruk av utvidet overtid.
Kun bemanning når det kjøres tog.

Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider.

Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Bruk av utvidet overtid.
Kun bemanning når det kjøres tog.
Kun nødvendig feilretting foretas.
Søke om unntak fra AML.

.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.