Txp Dovrebanen fra Støren til Dombås

Antall txper=

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Dombås må døgnbemannes.

Støren vurderes i forhold til toggang.

Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid.
Bemanning kun når tog kjøres.

Kun nødvendig feilretting foretas.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.