Pandemi Trafikkområde Nord

Antall togledere totalt:
Antall elkraftoperatører:
Antall toginformatører:
Antall ruteplanleggere:

Redusert bemanning med 25 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 50 % - tiltak/reduksjon Redusert bemanning med 75 % - tiltak/reduksjon
Vurdere ferieavviklingen

Ingen møter/kurs.
Vurdere å hente inn utleide ressurser.
Bruk av utvidet overtid for operative roller.

Innleide toginformatører avløser.
Ingen ferieavvikling.

Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.

Bruk av utvidet overtid for operative roller.

Administrativt personell må arbeide operativt.

Redusert kapasitet for operativt rutekontor.

Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider og ekstratogkjøring.

Reduksjoner i tog-produksjonen (helligdagskjøring)

Innleide toginformatører avløser.
Søke om unntak fra AML.
Ingen ferieavvikling.
Ingen møter/kurs.
Hente inn utleide ressurser.

Bruk av utvidet overtid for operative roller.

Administrativt personell må arbeide operativt.

Redusert kapasitet for operativt rutekontor.

Redusert mulighet for gjennomføring av planlagte arbeider og ekstratogkjøring.

Redusert togproduksjon, vurdere samkjøring med trafikkområde i Øst på Dovrebanen.

Redusere betjeningstider på Toginfo samt innleie av toginformatør (avløser).

Fortløpende vurdering for evt. stenging av hele strekningen/ delstrekninger.
Søke om unntak fra AML.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.