Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur

Innmeldingen skal sendes som vedlegg i e-post fra sportilgangskoordinator eller annen ansvarlig for jernbaneinfrastrukturen.

Skjemaet sendes til operativ ruteplanlegger ma – fr (hverdager) kl. 08:00 – 15:30. Utenom dette skal skjemaet sendes direkte til toglederen/vaktlederen i trafikkstyringssentralen.

Meldinger om oppståtte feil i infrastruktur eller systemer, fra f.eks. beredskapsvakter, skal formidles via telefon/togradio til toglederen umiddelbart, men skjemaet kan benyttes for å sende tilleggsinformasjon.

Ruteplanlegger/togleder er ansvarlig for å registrere innmeldingen i FIDO.

Lenke til utskriftsvennlig skjema STY-603222

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.