Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral [2019/11/13 11:34]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner:fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral [2019/11/13 11:43] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no
Linje 1: Linje 1:
 ====== Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral ====== ====== Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral ======
  
-=== Hensikt og omfang ​===+<​html>​ 
 +<span style="​color:#​1E285A;​font-size:​1.4em;​font-weight:​ lighter;">​Hensikt og omfang</​span>​ 
 +</​html>​
  
 Denne instruks gjelder når det oppstår driftsproblemer på togledersentralen som følge av; Denne instruks gjelder når det oppstår driftsproblemer på togledersentralen som følge av;
Linje 11: Linje 13:
 I de tilfeller normal prosedyre ved overdragelse av bemyndigelse/​ansvar ikke kan nyttes, skal rutinene for nødbetjening i behørighetsområdeforvaltning (ABO) brukes. Rutinene for nødbetjening er beskrevet i brukermanualen for fjernstyringssystemet. I de tilfeller normal prosedyre ved overdragelse av bemyndigelse/​ansvar ikke kan nyttes, skal rutinene for nødbetjening i behørighetsområdeforvaltning (ABO) brukes. Rutinene for nødbetjening er beskrevet i brukermanualen for fjernstyringssystemet.
  
-Trafikkområde Nord har reservesentral for TSS  Nord på Dora \\+  * Trafikkområde Nord har reservesentral for TSS  Nord på Dora  
 +  * Trafikkområde Sør/Vest har samme fjernstyringssystem som Drammen og kan ta over for hverandre  
 +  * Trafikkområde Øst har reservesentral på Grorud for TSS Oslo, TSS Sør/Vest kan ta over for TSS Drammen ​
  
-Trafikkområde Sør/Vest har samme fjernstyringssystem som Drammen og kan ta over for hverandre \\ +<​html>​ 
- +<span style="​color:#​1E285A;​font-size:​1.4em;​font-weight:​ lighter;">​Forutsetninger</​span>​ 
-Trafikkområde Øst har reservesentral på Grorud for TSS Oslo og i nabobygg til TSS Drammen i Drammen \\ +</​html>​
- +
- +
-=== Forutsetninger ​===+
  
 For at overtagelse skal kunne gjennomføres må; For at overtagelse skal kunne gjennomføres må;
Linje 36: Linje 37:
 **Assisterende togleder:** **Assisterende togleder:**
  
-Den toglederen som etter oppsatt tjenesteliste opprinnelig hadde det overordnede ansvaret, for +Den toglederen som etter oppsatt tjenesteliste opprinnelig hadde det overordnede ansvaret, for strekningen/​toglederområdet. Assisterende togleder skal bistå overtagende togleder ved behov.
- +
-strekningen/​toglederområdet. Assisterende togleder skal bistå overtagende togleder ved behov.+
  
 ^                                                                           ^ **Aktivitet** ​                                                                                                                                                     ^ **Ansvar** ​                                                                                                                                                                              ^ **Involveres** ​                                                    ​^ ​                                           ^ ^                                                                           ^ **Aktivitet** ​                                                                                                                                                     ^ **Ansvar** ​                                                                                                                                                                              ^ **Involveres** ​                                                    ​^ ​                                           ^