Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner [2019/11/13 10:57]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lagt inn fjernstyring fra annen fjernstyringssentral
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner [2020/02/18 09:27] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 6: Linje 6:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​infrastruktur_eller_kjøretøy'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​infrastruktur_eller_kjøretøy'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Infrastruktur og kjøretøy</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Infrastruktur og kjøretøy</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 13: Linje 13:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Signaler_som_ikke_kan_vise_kjørsignal'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Signaler_som_ikke_kan_vise_kjørsignal'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Signaler som ikke kan vise kjørsignal</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Signaler som ikke kan vise kjørsignal</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 21: Linje 21:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​kommunikasjonssystem'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​kommunikasjonssystem'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Kommunikasjonssystem</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Kommunikasjonssystem</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 27: Linje 27:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​sikkerhetskritiske_feil_i_tekniske_system'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​sikkerhetskritiske_feil_i_tekniske_system'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Sikkerhetskritiske feil</​span><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Sikkerhetskritiske feil</​span><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:#​1E285A;​text-transform:​ none">​Feil i signalanlegget </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:#​1E285A;​text-transform:​ none">​Feil i signalanlegget </​span>​
Linje 33: Linje 33:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Strekning_med_ERTMS'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Strekning_med_ERTMS'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 39: Linje 39:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Nødsituasjon'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Nødsituasjon'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Nødsituasjon</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Nødsituasjon</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 59: Linje 59:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Aksjonskort'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Aksjonskort'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Aksjonskort</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Aksjonskort</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 65: Linje 65:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​føring_av_hendelseslogg'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​føring_av_hendelseslogg'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Føring av hendelseslogg og TIOS</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Føring av hendelseslogg og TIOS</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 71: Linje 71:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​rekvirering_av_materiell'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​rekvirering_av_materiell'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Rekvirering av materiell</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Rekvirering av materiell</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 80: Linje 80:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​ordlyder'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​ordlyder'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 86: Linje 86:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Omstilling_av_signaler_til_stopp'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Omstilling_av_signaler_til_stopp'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Omstilling av signaler til stopp</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Omstilling av signaler til stopp</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 92: Linje 92:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Håndtering_av_farlig_gods'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Håndtering_av_farlig_gods'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Farlig gods</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Farlig gods</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 107: Linje 107:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​Innmelding_av_midlertidige_endringer_i_jernbaneinfrastruktur'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​Innmelding_av_midlertidige_endringer_i_jernbaneinfrastruktur'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 114: Linje 114:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​Tiltak_ved_feil_på_teknisk_utstyr_ved_trafikkstyringssentralene'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​Tiltak_ved_feil_på_teknisk_utstyr_ved_trafikkstyringssentralene'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Tiltak ved feil på teknisk utstyr ved trafikkstyringssentralene</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Tiltak ved feil på teknisk utstyr ved trafikkstyringssentralene</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 120: Linje 120:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​sjekkliste_betjening_av_fjernstyrt_stasjon'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​sjekkliste_betjening_av_fjernstyrt_stasjon'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekkliste betjening av fjernstyrt stasjon p.g.a oppstått driftsavvik</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekkliste betjening av fjernstyrt stasjon p.g.a oppstått driftsavvik</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 126: Linje 126:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 132: Linje 132:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​pandemi'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:​pandemi'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Pandemi</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Pandemi</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​