Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner [2020/07/27 11:55]
torgeir.blesvik@banenor.no
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner [2020/07/27 11:57]
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 6: Linje 6:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:infrastruktur_eller_kjøretøy'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:infrastruktur_eller_kjøretøy'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Infrastruktur og kjøretøy</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Infrastruktur og kjøretøy</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 13: Linje 13:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Signaler_som_ikke_kan_vise_kjørsignal'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Signaler_som_ikke_kan_vise_kjørsignal'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Signaler som ikke kan vise kjørsignal</span><br><br>     <span style=" font-size:16px;">Signaler som ikke kan vise kjørsignal</span><br><br>
     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 21: Linje 21:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:kommunikasjonssystem'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:kommunikasjonssystem'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kommunikasjonssystem</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kommunikasjonssystem</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 27: Linje 27:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:sikkerhetskritiske_feil_i_tekniske_system'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:sikkerhetskritiske_feil_i_tekniske_system'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Sikkerhetskritiske feil</span><br>     <span style=" font-size:16px;">Sikkerhetskritiske feil</span><br>
     <span style=" font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none">Feil i signalanlegget </span>     <span style=" font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none">Feil i signalanlegget </span>
Linje 33: Linje 33:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Strekning_med_ERTMS'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Strekning_med_ERTMS'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Strekning med ERTMS</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Strekning med ERTMS</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 39: Linje 39:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Nødsituasjon'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Nødsituasjon'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Nødsituasjon</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Nødsituasjon</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 59: Linje 59:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Aksjonskort'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Aksjonskort'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Aksjonskort</span><br><br>     <span style=" font-size:16px;">Aksjonskort</span><br><br>
     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 65: Linje 65:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:føring_av_hendelseslogg'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:føring_av_hendelseslogg'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Føring av hendelseslogg og TIOS</span><br><br>     <span style=" font-size:16px;">Føring av hendelseslogg og TIOS</span><br><br>
     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 71: Linje 71:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:rekvirering_av_materiell'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:rekvirering_av_materiell'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Rekvirering av materiell</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Rekvirering av materiell</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 80: Linje 80:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:ordlyder'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:ordlyder'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Ordlyder</span><br><br>     <span style=" font-size:16px;">Ordlyder</span><br><br>
     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 86: Linje 86:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Omstilling_av_signaler_til_stopp'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Omstilling_av_signaler_til_stopp'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Omstilling av signaler til stopp</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Omstilling av signaler til stopp</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 92: Linje 92:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Håndtering_av_farlig_gods'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Håndtering_av_farlig_gods'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Farlig gods</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Farlig gods</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 107: Linje 107:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Innmelding_av_midlertidige_endringer_i_jernbaneinfrastruktur'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Innmelding_av_midlertidige_endringer_i_jernbaneinfrastruktur'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 114: Linje 114:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Tiltak_ved_feil_på_teknisk_utstyr_ved_trafikkstyringssentralene'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Tiltak_ved_feil_på_teknisk_utstyr_ved_trafikkstyringssentralene'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Tiltak ved feil på teknisk utstyr ved trafikkstyringssentralene</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Tiltak ved feil på teknisk utstyr ved trafikkstyringssentralene</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 120: Linje 120:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:sjekkliste_betjening_av_fjernstyrt_stasjon'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:sjekkliste_betjening_av_fjernstyrt_stasjon'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Sjekkliste betjening av fjernstyrt stasjon p.g.a oppstått driftsavvik</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Sjekkliste betjening av fjernstyrt stasjon p.g.a oppstått driftsavvik</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 126: Linje 126:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 132: Linje 132:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:pandemi'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:pandemi'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Pandemi</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Pandemi</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>