Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner [2020/07/27 11:53]
torgeir.blesvik@banenor.no
uregelmessigheter_feil_og_nodsituasjoner [2020/07/27 11:55]
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 107: Linje 107:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Innmelding_av_midlertidige_endringer_i_jernbaneinfrastruktur'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Innmelding_av_midlertidige_endringer_i_jernbaneinfrastruktur'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 114: Linje 114:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Tiltak_ved_feil_på_teknisk_utstyr_ved_trafikkstyringssentralene'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:Tiltak_ved_feil_på_teknisk_utstyr_ved_trafikkstyringssentralene'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Tiltak ved feil på teknisk utstyr ved trafikkstyringssentralene</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Tiltak ved feil på teknisk utstyr ved trafikkstyringssentralene</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 120: Linje 120:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:sjekkliste_betjening_av_fjernstyrt_stasjon'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:sjekkliste_betjening_av_fjernstyrt_stasjon'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Sjekkliste betjening av fjernstyrt stasjon p.g.a oppstått driftsavvik</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Sjekkliste betjening av fjernstyrt stasjon p.g.a oppstått driftsavvik</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 126: Linje 126:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:fjernstyring_fra_annen_fjernstyringssentral'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 132: Linje 132:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:pandemi'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:pandemi'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 2px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Pandemi</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Pandemi</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>