Uregelmessigheter, feil og nødsituasjoner

Kommentarer:

Hjelpemidler avvikshåndteringSpesielle forhold

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.