Forebygging og håndtering av pandemi

Generelle tiltak for å forebygge og begrense smitte

Forebyggende tiltak ved fare for pandemi:
Unngå å berøre ansiktet.
Unngå unødvendig kroppskontakt (håndhilsing, klemming mm.).
Håndvask/hånddesinfeksjon før inntak av mat/drikke/snus/røyking.
Håndvask/hånddesinfeksjon før og etter man har vært ute blant folk.
Håndvask/hånddesinfeksjon både før og etter betjening av anlegg.
Håndvask/hånddesinfeksjon etter hosting/pussing av nesen.
Håndvask etter at man har gjort skitne arbeidsoperasjoner (eks. tømme søppelkasse).
Hoste i papirtørkle om mulig, kast papirtørkle og vask hendene.
Dersom mangel på papirtørkle: hoste i albuen.
Desinfisere felles kontaktflater ved vaktskifte: Tastatur, mus, telefon og telefonrør.
Begrens besøk på operativ arbeidsplass, kun adgang for nødvendig tilstedeværelse.
Hvis mistanke om sykdom, ring fastlege eller legevakt. Informer deretter linjeleder.


Tiltak ved erklært pandemi


Konsernstaben i Bane NOR innhenter informasjon fra direktoratet og har ansvar for å formidle retningslinjer internt og ut til foretakene
Taktisk og strategisk samhandling mellom Bane NOR og togselskapene foregår i samarbeidsutvalget sikkerhet (SUS). Interne planer og tiltak er publisert nedenfor.

Denne siden oppdateres ved behov etter interne retningslinjer
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.