Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkstyring:togleder_og_togekspeditors_hovedoppgaver:togleder [2020/06/08 09:13]
marianne.blikken@banenor.no Tag av dokument
trafikkstyring:togleder_og_togekspeditors_hovedoppgaver:togleder [2020/06/29 06:42] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Nytt punkt nr 8 om GSM-R nødanrop - TS-sirkulære 21/2020
Linje 1: Linje 1:
 +++++ Endringsoversikt|
 +^Dato ^Beskrivelse ^Endret av: ^
 +|29.06.2020  |Lagt til nytt punkt nr 8 om GSM-R nødanrop| blimar | 
 +++++
 +
 +
 ===== Instruks for togleder- Toglederinstruksen =====  ===== Instruks for togleder- Toglederinstruksen ===== 
  
Linje 74: Linje 80:
   * Togleder kontakte føreren og gir tillatelse til kjøring i henhold til jernbanevirksomhetens beslutning   * Togleder kontakte føreren og gir tillatelse til kjøring i henhold til jernbanevirksomhetens beslutning
  
-====8. Vaktavløsning====+====8. Feil på GSM-R nødanrop==== 
 + 
 +Når det oppdages feil ved nødanropsystemet i GSM-R, enten systemfeil eller brukerfeil, skal togleder/vaktleder melde dette til NOS med en beskrivelse av situasjonen. Feil skal også legges inn i synergi. 
 + 
 +====9. Vaktavløsning====
  
 Ved vaktavløsning skal avtroppende togleder informere påtroppende togleder om følgende forhold: Ved vaktavløsning skal avtroppende togleder informere påtroppende togleder om følgende forhold:
Linje 90: Linje 100:
   * Føreforhold (glatte skinner, snø mv.)   * Føreforhold (glatte skinner, snø mv.)
  
-====9. Oppgaver ved bruk av stoppested for farlig gods ====+====10. Oppgaver ved bruk av stoppested for farlig gods ====
  
 Etterfølgende oppgaver må gjøres i riktig rekkefølge slik at redningsetatene ankommer stoppestedet før toget. \\ Etterfølgende oppgaver må gjøres i riktig rekkefølge slik at redningsetatene ankommer stoppestedet før toget. \\