Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader_ost_skifteomrader_lodalen_loenga_disponering_arbeid [2020/07/02 08:34]
bard.oyvind.kvaal@banenor.no [Hensikt]
trafikkomrader_ost_skifteomrader_lodalen_loenga_disponering_arbeid [2020/07/03 05:38] (nåværende versjon)
bard.oyvind.kvaal@banenor.no rettet etter innspill TSSO.
Linje 9: Linje 9:
 ==== Arbeid på uforriglet område ==== ==== Arbeid på uforriglet område ====
 Hvis det kun arbeides på uforriglet område utenfor Toghallen, skal driftsoperatør informere togleder. Hvis det kun arbeides på uforriglet område utenfor Toghallen, skal driftsoperatør informere togleder.
 +Det uforriglede område grenser mot dvergsignalene 643 og 645.
  
 ==== Arbeid over grensen mellom Lodalen og Loenga/Oslo S ==== ==== Arbeid over grensen mellom Lodalen og Loenga/Oslo S ====
Linje 31: Linje 32:
  
 == Driftsoperatør kontakter HSV == == Driftsoperatør kontakter HSV ==
-  * Gir tillatelse til oppstart av arbeid (med ordlyd). HSV bekrefter. 
   * HSV utfører sine sikringstiltak i Lodalen, og driftsoperatør bekrefter (med ordlyd)   * HSV utfører sine sikringstiltak i Lodalen, og driftsoperatør bekrefter (med ordlyd)
  
 == HSV kontakter togleder == == HSV kontakter togleder ==
   * HSV utfører sine sikringstiltak på Oslo S/Loenga. Togleder bekrefter (med ordlyd)   * HSV utfører sine sikringstiltak på Oslo S/Loenga. Togleder bekrefter (med ordlyd)
 +  * Togleder gir tillatelse til oppstart av arbeid (med ordlyd). HSV bekrefter.