Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen

For å sikre at alle involverte parter (hovedsikkerhetsvakt, txp Loenga og driftsoperatør Lodalen) sitter med samme informasjon, legges prosedyre for oppstart og avslutning av disponering for arbeid på strekning med togmelding til grunn.

Kontaktmagneter og signal 1A/1B «Stopp» benyttes som sikringstiltak av hovedsikkehetsvakt (HSV).

Txp Loenga og driftsoperatør Lodalen omtales herunder som A og B (hvor A er den HSV kontakter).

Oppstart av arbeid

HSV kontakter A

 • HSV oppgir funksjon og ID og kunngjøringsnummer.
 • A kontrollerer at kunngjøringsnummer og innholdet i denne stemmer, (hvor det skal jobbes, navn og togradionummer til HSV), og gjør eventuelle korrigeringer på dette.
 • A gir tilbakemelding til HSV om at vedkommende blir kontaktet av B.

A kontakter B

 • Opplyser om at HSV ønsker å starte arbeid i henhold til kunngjøring, opplyser om eventuelle endringer i navn/togradionummer til HSV
 • A og B avklarer mulighet for tilgang, avklarer tidsrom, og sperrer aktuelle spor/strekning (med ordlyd). A og B iverksetter sikringstiltak på hver sin side

B kontakter HSV

 • Gir tillatelse til oppstart av arbeid (med ordlyd). HSV bekrefter.
 • HSV utfører sine sikringstiltak ved B. B bekrefter (med ordlyd)

HSV kontakter A

 • HSV utfører sine sikringstiltak ved A. A bekrefter (med ordlyd)

Avslutning av arbeid

HSV kontakter A

 • Opplyser om at arbeidet avsluttes, og at sikringstiltak er fjernet
 • A gir tilbakemelding om at HSV vil bli kontaktet av B

A kontakter B

 • Opplyser om at HSV ønsker å avslutte arbeidet

B kontakter HSV

 • HSV melder sporet klart for tog, og bekrefter at sikringstiltak er fjernet. B bekrefter (med ordlyd)

B kontakter A

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.