Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:sor_vest:txp_berekvam [2020/08/21 10:20]
steinar.egon.heimnes@banenor.no
trafikkomrader:sor_vest:txp_berekvam [2020/08/24 07:02] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Lagt inn tekst i endringsoversikten
Linje 1: Linje 1:
 ++++ Endringsoversikt| ++++ Endringsoversikt|
 ^Dato ^Beskrivelse ^Endret av: ^ ^Dato ^Beskrivelse ^Endret av: ^
-|  | |  +|21.08.20  |Fjernet tognummerene og erstattet de med tog i stedet for tognummer. Steinar Heimnes 
 ++++ ++++