Endringsoversikt

Anbefalt praksis for kryssing på Berekvam

1. Hensikt og omfang

Hensikten er å sikre at txp gjennomfører kryssinger på en sikker måte på Berekvam stasjon.

2. Målgruppe

Gjelder for Txp på Berekvam stasjon. Områdesjef Txp Bergensbanen er ansvarlig for at denne praksisen blir fulgt og holdes oppdatert.

3. Beskrivelse

3.1 Plassering av Signal 1A/1B signal «stopp» og signal 3A/3B «Passer» på Berekvam stasjon

  • Signal 1A/1B signal «stopp” skal plasseres i egen holder på stasjonsveggen.
  • Signal 3A/3B signal «Passer» skal plasseres i egen holder på mast 438 høyre side av spor 2 ved stasjonsbygningen for tog som passerer gjennom spor 2.

3.2 Sjekkliste ved bruk av utvendig signalstiller 1 og 2 Berekvam

Følgende tekst er slått opp i skap for signalstiller 1 og 2 på Berekvam:
Txp skal visuelt sjekke at togveien ligger til riktig spor før signalstiller betjenes.

3.3 Føring av togmeldingsbok

Av instruks «Føring av togmeldingsbok» i operativt regelverk (orv) framgår at togmeldinger straks skal føres inn i togmeldingsboken. Togekspeditør Berekvam stasjon har fått unntak fra denne regelen, og togmeldingsbok føres etter at togekspeditør har kommet tilbake til stasjonsbygningen.

4. Beskrivelse av kryssinger på Berekvam

Det er kryssing mellom togene når tog mot Myrdal kjører først inn i spor 1 på Berekvam, samt kryssing mellom togene når tog som kjører mot Myrdal først kjører inn i spor 2 på Berekvam som beskrives i denne praksisen for Txp.

Anbefalt praksis for kryssing mellom togene når tog mot Myrdal skal først inn i spor 1 på Berekvam

Trinn Anbefalt praksis for kryssing mellom togene når tog mot Myrdal skal først inn i spor 1 på Berekvam
1 Txp skal sette opp signal 1A/1B «Stopp» i egen holder på stasjonsveggen
2 Txp tar med kontrollåsnøkkel 1 fra ekspedisjonslokalet til sporveksel 1.
3 Txp legger over sporveksel 1 til kjøring inn i spor 2 fra Myrdal.
4 Txp går ned til ekspedisjonslokalet der togveistiller B settes i stilling for frigiving for utvendig signalstilling(Fr.B) Txp tar ut kontrollåsnøkkel 2 til sporveksel 2 fra samlelåsen
5 Txp går ned til sporveksel 2 for å betjene stillerapparat 2.
6 Bruk sjekklisten som står i skapet til signalstiller 2 før du betjener signalstilleren. Togveien skal visuelt sjekkes ligger riktig for tog fra Flåm før Txp betjener signalstilleren
7 Når hele toget er ankommet Berekvam i spor 1, skal txp legge sporveksel 2 over til spor 2 og sikre denne med klave og hengelås
8 Txp skal ta ned signal «stopp» fra holder på stasjonsbygningen.
9 Txp går til ekspedisjonslokalet og ringer txp Flåm og melder ankomstmelding for tog fra Flåm og avgangsmelding for tog til Flåm som straks føres i togmeldingsboken
10 Txp legger togveistiller B for stillerapparat 2 i normalstilling «rett ut» og legger togveistiller A for stillerapparat 1 i stilling for utvendig signalstilling(Fr.A).
11 Txp skal sette opp signal «Passer» i holder på høyre side av spor to ved stasjonsbygningen
12 Txp går opp til sporveksel 1 for å betjene stillerapparat 1
13 Bruk sjekklisten som står i skapet til signalstiller 1 før du betjener signalstiller. Togveien skal visuelt sjekkes ligger riktig for tog fra Myrdal før Txp betjener signalstiller
14 Når tog fra Myrdal er ankommet Berekvam stasjon ringer Txp Berekvam til Txp Myrdal og utveksler ankomst melding for toget og avgangsmelding for tog til Myrdal. Togmeldingen føres i togmeldingsboken ut fra loggen i togradioen når txp er tilbake ved ekspedisjonslokalet.
15 Txp legger sporveksel 1 over til spor 1 som låses og nøkkelen tas ut
16 Txp gir kjøretillatelse til tog til Myrdal
17 Når tog til Myrdal har kjørt fra Berekvam går txp til ekspedisjonslokalet og setter kontrollåsnøkkelen i samlelåsen
18 Txp tar ned signal 3A/3B signal «Passer»


Anbefalt praksis for kryssing mellom togene når tog mot Myrdal skal først inn i spor 2 på Berekvam


Trinn Anbefalt praksis for kryssing mellom togene når tog mot Myrdal kjører først inn i spor 2 på Berekvam
1 Txp skal sette opp signal 1A/1B «Stopp» på stasjonsveggen
2 Txp skal legge togveistiller B (Fr,B) inne på stillerapparat 3. Togveistiller A skal stå i normalstilling «rett ut». Txp tar ut kontrollåsnøkkel 2 til sporveksel 2 fra samlelåsen og går ned til sporveksel 2
3 Txp låser opp sporveksel 2 og vekselen legges om til spor 2
4 Bruk sjekklisten som står i skapet til signalstiller 2 før du betjener signalstiller. Togveien skal visuelt sjekkes ligger riktig for toget før Txp betjener signalstiller
5 Trykk inn signalstiller i skapet for stillerapparat 2 slik at togveislampe lyser
6 Når toget ankommer Berekvam bevoktes sporveksel 2
7 Når toget er komme inn i spor 2 legger txp sporveksel 2 for kjøring til spor 1. Låser sporvekselen og tar med kontrollåsnøkkelen tilbake til ekspedisjonlokalet
8 Txp skal ta ned signal 1A/1B «Stopp» fra holder på stasjonsveggen
9 Txp ringer txp Flåm og melder ankomst/avgang på toget som kom og toget som skal kjøre til Flåm
10 Togmeldingene føres straks inn i Togmeldingsboken
11 Txp setter kontrollåsnøkkel 2 inn i samlelåsen vrir om og legger togveistiller B for stillerapperat 2 i normalstilling «Rett ut»
12 Txp tar deretter ut kontrollåsnøkkelen til sporveksel 1 av samlelåsen og legger togveistiller A for stillerapparat 1 ti«F.r A»
13 Gå opp til sporveksel 1 (mot Myrdal). Det er klart for innkjøring til spor 1. Vekselen ligger i normalstilling, og den er kontrollåst
14 Bruk sjekklisten som står i skapet til signalstiller 1 før du betjener signalstilleren. Togveien skal visuelt sjekkes ligger riktig for toget før Txp betjener signalstilleren
15 Trykk inn signalstiller (grønn knapp) i stillerapparatet, en grønn lampe tennes
16 Txp skal ikke sette kontrollåsnøkkel 1 i sporveksel 1 før hele toget fra Myrdal har ankommet spor 1
17 Lås opp sporvekselen med kontrollåsnøkkelen og legg om sporveksel 1 slik at utkjørtogveien for tog som står i spor 2 som skal kjøre til Myrdal er klar
18 Txp ringer Myrdal for utveksling av ankomst og avgangsmelding
19 Begge togene står nå på Berekvam. Gi signal 12A «kjøretillatelse» først til fører i det toget som står i spor 2 som skal til Myrdal, fra siden der stillerapperat 1 står
20 Kryss så sporet og gi kjøretillatelse med signal 12A «Kjøretillatelse» til fører i toget som står i spor 1 som skal til Flåm
21 Når toget har kjørt går du over sporet og legg sporvekselen til spor 1 slik at det ligger klart for neste tog. Lås sporvekselen og ta kontrollåsnøkkelen med ned på ekspedisjonslokalet
22 Før togmeldingsboken straks du er tilbake til stasjonsbygningen
23 Sett kontrollåsnøkkel til sporveksel 1 i samlelåsen
24 Gjør alt klart til neste kryssing
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.