Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:sor_vest:funksjonelle_nummer_for_skifting [2020/03/09 09:21]
marianne.blikken@banenor.no opprettet tabell for funksjonelle nummer ved skifting
trafikkomrader:sor_vest:funksjonelle_nummer_for_skifting [2020/03/09 09:28] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 1: Linje 1:
-====Funksjonelle nummer ved skifting på større stasjoner og skifteområder====+====Funksjonelle nummer for skifting på større stasjoner og skifteområder====
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=4&float=left}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=4&float=left}}