Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:sor_vest:flamsbana [2020/02/13 11:08]
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
trafikkomrader:sor_vest:flamsbana [2020/06/10 11:24] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 7: Linje 7:
  
 <html> <html>
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:Flåmsbana:Txp Flåm'" +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:flamsbana:Txp flam'" 
 style="margin: 2px; height: 100px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> style="margin: 2px; height: 100px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Txp Flåm</span><br>    <span style="font-size:16px;">Txp Flåm</span><br>