Stasjoner på Bergensbanen der innkjørhovedsignal ikke samsvarer med seksjonsdele

 • Arna: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal B.
 • Bergheim: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal B .
 • Bolstadøyri : Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal A og B .
 • Bulken: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal A og B.
 • Fagernut: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal A.
 • Flå : Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal B .
 • Gulsvik: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal
 • Hol: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal A
 • Urdland: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal A
 • Vaksdal: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal A.
 • Voss: Ikke samsvar ved innkjørhovedsignal B.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.