Skifting Tunestveit ssp.

Sporveksel og sporsperre Tunestveit ssp. er utstyrt med drivmaskiner og sikret med E-lås. Samlelåser for E-lås er plassert på veggen på signalkiosk. Lokalstiller for sporveksel er plassert ved sporvekselens tungeparti.

Sporvekselen inngår i et sporavsnitt som i hovedspor strekker seg fra ca. 48 m utenfor vestre munning av Tunestveit tunnel til ca. 35 m utenfor østre munning av Arnanipa tunnelen.

Rutiner for kjøring inn på sidesporet:

Sporavsnitt i sporveksel må være belagt for at E-lås skal kunne frigis. Fører/skifteleder må anmode togleder via togradio om frigiving av sidesporet.

Når togleder svarer at sidesporet frigis, tennes indikeringslampen og fører/skifteleder trykker inn trykknappen i samlelås «a». Nøkkelen blir derved fri. Mens trykknappen holdes inne, vris nøkkelen om mot urviseren og tas ut av samlelås «a».

Nøkkelen settes så inn i samlelås «b» og vris om med urviseren. Indikeringslampen i samlelås «b» tennes og lampen i lokalstilleren tennes. Lokalstiller for sporvekselen kan da benyttes og skifting kan foretas.

Når lokalstiller betjenes for første gang går sporsperren av og låses i avlagt stilling så lenge nøkkelen sitter på plass i samlelås «b». Samtidig blir sporvekselen lagt om.

For at frigivningen skal kunne gis tilbake etter endt bruk, må sporavsnitt i sporveksel være fritt.

Etter endt bruk betjenes trykknapp i samlelås «b» samtidig som nøkkelen vris om mot urviseren og tas ut. Deretter settes nøkkelen på plass i samlelås «a» og vris om med urviseren. Dersom sporvekselen ikke ligger i normalstilling vil den da automatisk bli omlagt til normalstilling. Samtidig låses sporsperren automatisk i pålagt stilling.

Etter at sporveksel er lagt i normalstilling må fører/skifteleder kontrollere at ingenting blokkerer tungens posisjon mot stokkskinne.

Fører/skifteleder melder til togleder at skiftingen er avsluttet og at frigivingen kan tas tilbake. Nøkkelen blir da sperret og indikeringslampen slokker. Fører/skifteleder kontrollerer at nøkkelen ikke kan tas ut igjen. Fører/skifteleder avventer melding fra togleder om at kontroll av sidesporet er i orden.

Rutiner for kjøring ut fra sidesporet:

Linjeblokk mellom Trengereid og Arna kan ikke være belagt eller retningsinnstilt mot Trengereid for at E-lås skal kunne frigis. Fører/skifteleder må anmode togleder via togradio om :frigiving av sidesporet.

Når togleder svarer at sidesporet/E-låsen på stasjon frigis, tennes indikeringslampen og fører/skifteleder trykker inn trykknappen i samlelås «a». Nøkkelen blir derved fri. Mens trykknappen holdes inne, vris nøkkelen om mot urviseren og tas ut av samlelås «a».

Nøkkelen settes så inn i samlelås «b» og vris om med urviseren. Indikeringslampen i samlelås «b» tennes og lampen i lokalstilleren tennes. Lokalstiller for sporvekselen kan da benyttes og skifting kan foretas.

Når lokalstiller betjenes for første gang går sporsperren av og låses i avlagt stilling så lenge nøkkelen sitter på plass i samlelås «b». Samtidig blir sporvekselen lagt om.

For at frigivningen skal kunne gis tilbake etter endt bruk, må sporavsnitt i sporveksel være fritt.

Etter endt bruk betjenes trykknapp i samlelås «b» samtidig som nøkkelen vris om mot urviseren og tas ut. Deretter settes nøkkelen på plass i samlelås «a» og vris om med urviseren. Dersom sporvekselen ikke ligger i normalstilling vil den da automatisk bli omlagt til normalstilling. Samtidig låses sporsperren automatisk i pålagt stilling.

Etter at sporveksel er lagt i normalstilling må fører/skifteleder kontrollere at ingenting blokkerer tungens posisjon mot stokkskinne.

Fører/skifteleder melder til togleder at skiftingen er avsluttet og at frigivingen kan tas tilbake. Nøkkelen blir da sperret og indikeringslampen slokker. Fører/skifteleder kontrollerer at nøkkelen ikke kan tas ut igjen. Fører/skifteleder avventer melding fra togleder om at kontroll av sidesporet er i orden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.