Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
trafikkomrader:sor_vest [2019/07/29 11:28]
mette.ryghseter@banenor.no
trafikkomrader:sor_vest [2020/07/27 12:18] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 4: Linje 4:
  
 <html> <html>
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:Bergensbanen'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:bergensbanen'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width:30.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Bergensbanen</span><br>    <span style="font-size:16px;">Bergensbanen</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 11: Linje 11:
  
 <html> <html>
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:Sørlandsbanen'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:sorlandsbanen'"  
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 30.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Sørlandsbanen</span><br>    <span style="font-size:16px;">Sørlandsbanen</span><br>
 +   <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 +</button>
 +
 +<html>
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:flamsbana'" 
 +style="margin: 5px; height: 100px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
 +   <span style="font-size:16px;">Flåmsbana</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 </button> </button>
 </html> </html>
 +
 +\\
 +
 +====Hjelpemidler for togleder og togekspeditør====
 +
 +[[trafikkomrader:sor_vest:funksjonelle_nummer_for _skifting|Funksjonelle nummer for skifting på større stasjoner og skiftesområder]]
 +
 +\\ 
  
  
  
-{{:togledersentraler:beilhack-snofreser_pa_vei_vestover_fra_finse.jpg?nolink&860|}}+{{:togledersentraler:beilhack-snofreser_pa_vei_vestover_fra_finse.jpg?nolink&880|}}