Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:sor_vest [2019/07/29 11:26]
mette.ryghseter@banenor.no Endret navn til trafikkområde
trafikkomrader:sor_vest [2019/07/29 11:28] (nåværende versjon)
mette.ryghseter@banenor.no
Linje 1: Linje 1:
 <​html>​ <​html>​
-<span style="​color:#​1E285A;​font-size:​1.3em;">​Trafikkområde Sør Vest</​span>​+<span style="​color:#​1E285A;​font-size:​1.8em;">​Trafikkområde Sør Vest</​span>​
 </​html>​ </​html>​