Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:sor_vest [2020/06/10 11:26]
torgeir.blesvik@banenor.no
trafikkomrader:sor_vest [2020/07/27 12:18] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 5: Linje 5:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:bergensbanen'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:bergensbanen'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 100px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Bergensbanen</span><br>    <span style="font-size:16px;">Bergensbanen</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 12: Linje 12:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:sorlandsbanen'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:sorlandsbanen'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 100px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Sørlandsbanen</span><br>    <span style="font-size:16px;">Sørlandsbanen</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 19: Linje 19:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:flamsbana'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:sor_vest:flamsbana'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 100px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Flåmsbana</span><br>    <span style="font-size:16px;">Flåmsbana</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 35: Linje 35:
  
  
-{{:togledersentraler:beilhack-snofreser_pa_vei_vestover_fra_finse.jpg?nolink&860|}}+{{:togledersentraler:beilhack-snofreser_pa_vei_vestover_fra_finse.jpg?nolink&880|}}