Opplæringsplaner:

Brukermanual Kongsvinger:

Tildelte funksjonelle nummer for skifting Kongsvinger:

  • 39180 - 39194

SJN Kongsvinger:

På strekningen Kongsvinger - Elverum kan disponering av strekning for arbeid iverksettes etter at tog har passert.

TOK Kongsvinger:

Informasjon om Kongsvinger stasjon fra Network statement:

Målevognsbilde:

Stasjonsmonitor:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.