Opplæringsplaner:

SJN Flisa:

På strekningen Kongsvinger - Elverum kan disponering av strekning for arbeid iverksettes etter at tog har passert.

TOK Flisa:

Informasjon om Flisa stasjon fra Network statement:

Målevognsbilde:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.