Opplæringsplaner:

I tillegg benyttes lokal opplæringsplan del 2 som er tilgjengelig på stasjonen

SJN Eina:
På strekningen Roa - Gjøvik kan disponering av strekning for arbeid iverksettes etter at tog har passert arbeidsstedet.

TOK Eina:

Informasjon om Eina stasjon fra Network statement:

Målevognsbilde:

Stasjonsmonitor:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.